Đạo đức xã hội

11:30 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Ba, 2007

Lời nói đầu

Chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới đã hai thập kỷ, trong đó gần một thập kỷ đi vào kinh tế thị trường và hiện nay đang mở rộng hợp tác song phương và đa phương, đang chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế tri thức.

Kinh tế thị trường với mặt tích cựccủa nó đã làm cho xã hội trở nên năng động, phát triển. Nó thực sự là một lực đẩy quan trọng đối với dân chủvà dân chủ hóa.Xã hội sau hai thập kỷ đổi mới (1986 - 2006) đã ra khỏi sự trì trệ, khủng hoảng, đã tạo được tiền đề cho phát triển.

Xã hội đã không những thích ứng với cơ chế thị trường mà còn đang từng bước hình thành thể chế kinh tế thị trường, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là điều hợp với lẽ tự nhiên của phát triển, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại.

Thành tựu tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội là điềucần được khẳng định. Cán bộ, đảng viên và quần chúng đã có bước trưởng thành trong nền kinh tế thị trường. Năng lực cá nhân và năng lực xã hội được đề cao và đang tiếp tục được trau dồi, rèn luyện để thích ứng, tồn tại, phát triển trong bối cảnh mới, thời cuộc mới, yêu cầu mới.

Song mặt tráicủa kinh tế thị trường đã thâm nhập rất mạnh, ngày càng mạnh và sẽ còn tiếp tục gay gắt hơn nữa trong những thập kỷ tới.

Những mặt trái này đã chậm được nhận thức, chậm phát hiện, chậm xử lý.Hiểu biết phiến diện về kinh tế thị trường, trong đó điều đáng nói là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, đạo đức và lối sống tư sản đã không được nghiên cứu đầy đủ, không thấy hết những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của nó vào nước ta khi mở cửa và hội nhập... đã dẫn tới sự xem nhẹ, coi thường những bảo đảm đạo đức và văn hóa nói chung đối với xã hội khi bước vào kinh tế thị trường.

Những yếu kém trong quản lý kinh tế và xã hội, việc buông lỏng kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực của công tác tổ chứcvà cánbộ, kể cả trong Đảng và Nhà nước... đã tạo nên những kẽ hở cho mặt trái của kinh tế thị trường thâm nhậpvà lũngđoạn vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, kể cả trong chính trị.

Pháp luật lại không đầy đủ, thiếu đồng bộ, kém hiệu lực và hiệu quả với không ít những biểu hiện nhu nhược, yếu kém của 'những tổ chức, cơ quan có trọng trách thi hành, bảo vệ pháp luật, sự hư hỏng, thoái hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức có chức có quyền. Xử lý theo pháp luật chưa nghiêm. Nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật không được thực hiện nghiêm minh. Tình trạng đó chẳng những làmsuy yếu thể chế, quyền dân chủ của mọi người dân và nguyên tắc công bằng xã hội bị vi phạm, mà còn tạo ra mảnh đất dung dưỡng cho những hành vi phản đạo đức, những cái ác, cái xấu, cái giả, phi nhân tồn tại và phát triển. Môi trường đạo đức và nhân văn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng.

Giáo dục đạo đức, văn hóa đạo đức, nhất là giáodục truyền thông(bao gồm truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng, truyền thống và bản sắc văn hóa tinh thần, đạo đức...) bị xem nhẹ, thậm chí đã có lúc bị bỏ trống. Đồng tiền lên ngôi, lối sống vụ lợi, vị kỷ, thực dụng, tôn thờ các giá trị vật chất, các tiện nghi tiêu dùng và hưởng lạc, sự trỗi đậy của chủ nghĩa cá nhân cực đoan... đã lấn átvà làm xói mòncác giá trị tinh thần, làm hủyhoại đạo đức, nhân cách. Hậu quả này là do sự xem nhẹ giáo dục đạo đức và giáo dục truyền thống gây nên mà giờ đây xã hội đang phải hứng chịu, phải trả giá đắt.

Phát triển có nguy cơ biến thành phản phát triển bởi sự coi thường đạo đức và các giá trị nền tảng của đạo đức xã hội khi đi vào kinh tế thị trường.

Tình trạng thương mại hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tếđến mức nghiêm trọng và gây ra những hậu quả tai hại. Đạo đức của người thầy giáo và người thầy thuốcbị xâm phạm, làm vẩnđục, hoen ốcác quan hệ con người, làm tha hóa nghiêm trọng con người, đạo đức và nhân cách.

Thương mạihóa còn thâm nhập vào các lĩnh vực khác của đời sống tinh thần: báo chí, văn học, nghệ thuật, sáng tác, biểu diễn, cảm thụ và tiêu dùng các giá trị văn hóa.

Hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học các quan hệ xã hội trong đời sống của giới trí thức cũng có không ít những biểu hiện thiếu lành mạnh, xa lạ với các chuẩn mực văn hóa, xa lạ với đạo đức và nhân cách khoa họe của những người trí thức chân chính với truyền thống trọng đạo lý và chân lý.

Cơ chế "xin - cho" từ kinh tế và quản lý kinh tế cũng như quản lý nhà nước nói chung không được ngăn chặn, xóa bỏ đã gây tác hại khôn lường, không chỉ gây tổn thất trong kinh tế, đẩy quan liêu -tham nhũng vốn đã là "quốc nạn" và "trọng bệnh" từ bao lâu nay tới chỗ gay gắt và trầm trọng hơn mà còn làm biến động các quan hệ đạo đức, xuyên tạc phương thức đánh giá giá trị, làm lệch lạc các định hướng giá trị, cách ứng xử và hành xử của con người.

Mất mát tiền của vật chất là to lớn, mất mát về đạo đức, về các giá trị tinh thần còn lớn hơn, nhất là sự xuất hiện nguy cơ khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn giá trị - niềm tin và lối sống ở thế hệ trẻ. Họ đang lớn lên, đang vào đời và chuẩn bị vào đời (thanh, thiếu niên) mà không biết tìm những điểm tựa tinh thần, tư tưởng, những chuẩn mực đạo đức và lối sống ở đâu, với những tấm gương nào để noi theo.

Thói đạo đức giả với những biểu hiện của nó trong lối sống, nói không đi đôi với làm ở khôngử những ngườilớn, trong gia đình, nhà trường, cơ quan, công sở và ở ngoài xã hội đã gây ra những phản cảm nặng nềđối với lớp trẻ, làmcho họ mất niềm tin. mất phương hướng trong cuộc sống.

Trong các Nghị quyết Đại hội, Đảng ta đã từng nhấn mạnh, phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong đổi mới, đã cảnh báo những nguy cơ và thách thức đối với nước ta trong phát triển. Trong những nguy cơ đó không chỉ có nguy cơ tụt hậu và lạc hậu, quan liêu, tham nhũng mà còn có nguy cơ chệch hướng XHCNvà "diễn biến hòa bình".

Quan liêu, tham nhũng đã không dừng lạiở nguy cơ

mà đang trở thành một hiện trạng thực tế, phổ biến, nghiêm trọng.Với mức độ "quốc nạn" và "trọng bệnh", quan liêu - tham nhũng đã trở thành một tình huống chínhtrị - xãhội, thách thức sự mất, còn của chế độ.Đạo đức xã hội suy thoái với những tiêu cực, tệ nạn, tội phạm, những hiện tượng này không chỉ gia tăng mà còn trầm trọng về mức độ và hậu quả. Đối tượng gây tộiác không chỉ là những kẻ du thủ du thực, đâm thuê chém mướn, hành xử theo kiểu “luật rừng" và "xã hội đen" mà còn là những kẻ đã từng được học hành, được đào tạo, có học vấn và văn bằng cao, đang hành nghề công chức và có chức vụ trong cơ quan nhà nước. Đối tượngbị hạikhông chỉ là dân thường mà còn là các công chức có chức vụ cao ngay trong cơ quan kinh tế, pháp luật trọng yếu ở Thủ đô Nội. Những thủ đoạn gây tội ác lại hết sức dã man, tàn bạo, đậm bản năng thú tính.

Hiện trạng đạo đức suy thoái gây nhức nhối cho xã hội, làm cho lòng dân không yên, xã hội tiềm ẩn những mất ổn định. An ninh xã hội và an toàn cuộc sống bị đe dọa.

Những biểu hiện đó chứng tỏ rằng, dù đã ra khỏi lạm phát và khủng hoảng kinh tế từ năm 1996, nhưng giờ đây dường như chúng ta đang phải đối mặt với sự xuống cấp về mặt đạo đức, tinh thần xã hội, từ những đổ vỡ, phân rã trong gia đình (ly hôn và ly thân, xung đột thế hệ) đến những giảm sút nghiêm trọng vai trò và ý nghĩa của đạo đức trong quan hệ con người ở các cơ quan, công sở, trong Đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể của hệ thống chính trị.

Tình huống đạo đức xã hội như vậy, không thể không đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc và đánh giá với tinh thần phê phán về tình hình đạođức trong Đảng, trongđội ngũ cánbộ, đảng viên và công chức nhà nước vàđạo đức xã hội nói chung, nhất là khi Đảngở vị thế Đảng cầm quyền.Đã đến lúc phải nghiên cứu, đánh giá và tìm kiếm những giải pháp về tình huống đạo đức. Đã đến lúc phải chấn chỉnh đạo đức xã hội, không phải chỉ bằng giáo dục mà phải bằng sức mạnh của tổ chức quản lý của Nhà nước, đặc biệtlà những đinh hướngđạo đức trong sự lãnhđạo của Đảngđối với xã hội.

Nghiên cứu để đưa lại những luận chứng khoa học và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của đạo đức xã hội ở nước ta, kiến nghị với lãnh đạo Đảng sớm ra một nghị quyết về đạo đức xã hội - đó là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Bảy bước tới tha hóa

  16/06/2020Vương Trí NhànKhi một đứa trẻ đánh mất của quý gì đó, người ta phải căn vặn hỏi han xem quá trình đánh mất diễn ra như thế nào bởi nghĩ rằng qua đó, giúp cho nó biết tự giữ gìn của cải và từ nay trở đi không đánh mất nữa. Quá trình tha hoá, quá trình tự đánh mất mình ở chúng ta có chỗ khác. Ai cũng chỉ sống một lần trên đời, cái gì mất đi thì vĩnh viễn không lấy lại được nữa...
 • Các giá trị Đạo đức

  21/05/2018Nguyễn Trần BạtVai trò định hướng cho các ứng xử của con người và cộng đồng người thuộc về đạo đức, mà cái gốc của nó là cái thiện, một trong ba giá trị phổ quát nhất trong đời sống tinh thần của nhân loại: chân, thiện, mỹ...
 • Đạo đức trong kinh doanh

  02/04/2018Mai Thái BìnhTheo mạng Washington Profile, ngay ở trong xã hội tư bản, những bộ phận lành mạnh của giới doanh nhân cũng cố gắng thiết lập những tiêu chí đạo đức cho các hoạt động thương mại của mình.
 • Quan hệ giữa đạo đức và kinh tế trong việc định hướng các giá trị đạo đức hiện nay

  27/09/2016Nguyễn Thế KiệtĐạo đức quan hệ với kinh tế là điều không ai nghi ngờ. Nhưng, trong quá trình chuyển đổi cơ chế hiện nay, do tác động của kinh tế, đạo đức biến động theo xu hướng tiến bộ hay thoái hóa, thăng hoa hay sa đọa? Phải chăng kinh tế phát triển thì trình độ đạo đức xã hội tự nhiên sẽ được nâng cao? Phải chăng quan niệm hiệu quả đồng nghĩa với chủ nghĩa sùng bái đồng tiền?
 • Thói hư tật xấu của người Việt: tha hóa tự nhiên, đáng chê cười

  20/04/2015Vương Trí NhànNước ta, đạo Khổng Mạnh dĩ đức báo oán là chữ nhãn, dĩ tiểu sự đại là chữ trí, ai chết mặc ai không học chữ kiêm ái, dở khôn dở dại cứ giữ đạo trung dung(1), trải mấy ngàn năm vua tôi cha con quan dân thầy trò từ trên chí dưới cứ ở trong phạm vi cái đạo đức ấy đã gây nên một nến văn hóa rất có đặc sắc cho đến ngày nay...
 • Mối quan hệ giữa tình cảm và lý trí trong ý thức đạo đức

  12/02/2015Nguyễn Văn ViệtChúng ta đều biết, mỗi hành động đạo đức đều xuất phát từ những cơ sở nhất định của một ý thức đạo đức. Trên cơ sở ý thức đạo đức, chủ thể hành động đưa ra những phán quyết cho một sự kiện cần phải có sự đánh giá về mặt đạo đức. Do vậy, việc hiểu rõ cơ sở ý thức đó là gì và bản chất của nó là như thế nào đó là điều có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng xây dựng, bồi dưỡng ý thức đạo đức...
 • Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội

  25/10/2014Mai Xuân Hợi...sự tiến bộ của đạo đức là do những giá trị đạo đức trong lịch sứ phát triển của nó tạo thành. Trong các học thuyết về đạo đức, có học thuyết chỉ có giá trị thúc đẩy tiến bộ xã hội ở một thời điểm nhất định nào đó, nhưng cũng có những học thuyết đạo đức có thể có giá trị lâu dài đối với sự phát triển xã hội...
 • Tiền! đâu là ranh giới giữa sự tha hóa và sức bật?

  24/06/2014Mai LanMột khi cơ chế hoạt động kinh tế - tài chính của nền giáo dục (GD) không minh bạch và thiếu khoa học thì hậu quả nhận được sẽ khôn lường. Nó chính là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, tính công bằng xã hội trong GD bị triệt tiêu và trên hết nó sẽ làm chậm lại sự phát triển của nền GD, dù chúng ta có trong tay hàng núi tiền! – Đó là lời cảnh báo của nhiều nhà nghiên cứu GD...
 • Tư cách và đạo đức cách mạng

  14/01/2011X.Y.Z

  1 Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.
  2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau.

 • Viễn cảnh mới cho thế kỷ XXI Nhìn từ góc độ một nền đạo đức mới - đạo đức học sinh thái

  31/01/2007Nguyễn Thị Lan HươngVào buổi bình minh của thế kỷ XXIđiều cần thiết là phải tập trung suy ngẫm đến những vấn đề nảy sinh từ sự phát triển và cấu trúc hệ thống hoá chặt chẽ của công nghệ hiện đại. Sở dĩ như vậy là vì vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là sự sống còn của con người và các sinh vật khác trong những nền văn hoá người nhằm mục đích hướng đến một nền hoà bình cho những thế hệ tương lai.
 • Về sự suy giảm giá trị đạo đức hiện nay

  16/01/2007Đinh Hùng TuấnNhững năm gần đây, không ít giá trị đạo đức đã bị xói mòn, suy giảm nghiêm trọng. Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, tệ tham nhũng, buôn lậu... có chiều hướng phát triển. Sự suy giảm giá trị đạo đức xã hội thực sự trở thành một trong những vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội ta hiện nay...
 • Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

  28/11/2006Phạm Văn ĐứcNhu cầu là động lực hết sức quan trọng thúc đẩy con người hành động. Sự thoả mãn nhu cầu ấy, đối với chủ thê hành động, là lợi ích. Vì vậy, lợi ích là cái đáp ứng nhu cầu và nó chỉ có nghĩa là lợi ích khi được đặt trong quan hệ với nhu cầu. Ngoài mối quan hệ đó, cái được coi là lợi ích không còn là lợi ích nữa...
 • Cần lắm - đạo đức công vụ

  20/11/2006Thế PhanXây dựng bộ máy hành chính năng động, hiệu quả và trong sạch đang là mục tiêu chính của công cuộc cải cách hành chính. Để thực hiện được mục tiêu này, trước hết phải có một đội ngũ công chức giỏi về nghiệp vụ và đáp ứng dược những chuẩn mực của đạo đức công vụ.
 • Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên hiện nay

  25/08/2006Võ Minh TuấnToàn cầu hoá là một làn sóng vô cùng mạnh mẽ kéo theo tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi gia đình và cá nhân vào cuộc. Không một ai, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài. SV Việt Nam là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng khá mạnh của xu thế toàn cẩu hóa...
 • Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay

  10/08/2006Cao Thu HằngNhững giá trị tinh thần và đặc điểm của nhân cách con người Việt Nam có nguồn gốc sâu xa và bắt nguồn từ những hoàn cảnh địa lý, môi trường tự nhiên, lịch sử và xã hội...
 • Hướng các giá trị đạo đức truyền thống theo hệ chuẩn giá trị chân - thiện - mỹ

  04/08/2006TS. Đặng Hữu ToànToàn cầu hoá kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường khi mà thang giá trị và chuẩn giátrị ở các nước còn nhiều khác biệt đang đặt ra những vấnđề cấp bách cho mọiquốc gia, dân tộc trong việc định hướng giá trị nói chung, định hướng các giá trị đạo đức truyền thông nói riêng...
 • Về một số giải pháp xây dựng nhân cách đạo đức hiện nay

  25/06/2006PTS. Nguyễn Văn PhúcSự hình thành nhân cách nói chung, nhân cách đạo đức nói riêng, bị quy định bởi tổng thể những điều kiện kinh tế xã hội và bởimột hệ thống giáo dục do chính những điều kiện kinh tế - xã hội đó quy định. Tuy vậy, để xây dựng nhân cách đạo đức, trước hết cần phải tính đến những nhân tố cơ bản quy định sự hình thành và phát triển nhân cách đạo đức để từ đó, rút ra những giải pháp khả thi...
 • Khía cạnh đạo đức của sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta hiện nay

  11/04/2006Phó TS. Nguyễn Văn PhúcVới tính cách là phương thức và trình độ của sự phát triển xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa có quan hệ với đạo đức trên nhiều bình diện và mức độ khác nhau.
 • Hướng các giá trị đạo đức truyền thống theo hệ chuẩn giá trị Chân – Thiện – Mỹ

  27/03/2006TS. Đặng Hữu ToànNền kinh tế thị trường với những nguyên tắc vận hành và phát triển riêng của nó đang có ảnh hưởng sâu sắc cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực tới mọi mặt đời sống xã hội, tới hệ thống các giá trị, các quy phạm đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống và nhân cách con người trong một quốc gia, dân tộc. Phát triển kinh tế thị trường không chỉ làm nảy sinh quá trình xâm nhập, bổ sung lẫn nhau giữa các hệ thống giá trị, các chuẩn mực đạo đức, các quy tắc ứng xử truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế...
 • Giá trị đạo đức- giá trị bản thân và giá trị xã hội

  11/03/2006Ngô ToànĐạo đức là một hệ thống giá trị, một hiện tượng xã hội mang tính chuẩn mực, thể hiện mệnh lệnh, đánh giá rõ rệt...
 • Đưa đạo đức vào trong kinh doanh như thế nào?

  12/01/2006Ngô Minh QuânHầu hết các doanh nghiệp đều công nhận đạo đức trong kinh doanh là một vấn đề quan trọng nhưng nhiều doanh nghiệp lại tỏ ra lúng túng không biết phải làm thế nào để đưa vấn đề này vào trong các hoạt động của mình. Dựa trên kinh nghiệm từ nhiều công ty trên thế giới và kết quả các nghiên cứu khoa học, dưới đây là một số gợi ý cho việc cần làm và yếu tố cần có để thực hiện đạo đức trong doanh nghiệp
 • Đạo đức kinh doanh

  08/01/2006Tôn Thất Nguyễn ThiêmNăm 2005 đi qua cùng với sự lắng lại của nhiều vụ xì-căng-đan của một số doanh nghiệp tại TPHCM. Những bài viết trong cụm bài này chỉ nhằm mục đích khơi gợi và nhen nhóm ý tưởng xây dựng một hệ thống quy tắc đạo đức kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp.
 • Đạo đức doanh nhân Việt Nam hiện nay

  05/01/2006PGS.TS Phạm Duy ĐứcTrong bài viết này chúng tôi không đề cập vấn đề đạo đức Doanh nhân là gì? Nội dung đạo đức Doanh nhân gồm những phẩm chất nào? Các vấn đề đó đã được trình bày trong giáo trình của khoa học Quản trị kinh doanh. Ở đây, chúng tôi xin nêu một số vấn đề cơ bản về đạo đức Doanh nhân Việt Nam đặt ra hiện nay...
 • Ý thức đạo đức phản ánh lĩnh vực nào của đời sống xã hội

  18/11/2005Trịnh Minh HổTrong những năm gần đây, vấn đề đạo đức với tư cách là đối tượng nghiên cứu của đạo đức học đã được bàn đến trên nhiều công trình bài viết chuyên khảo cúng như từ nhiều chuyên ngành liên quan. Mặc dù vậy không ít các vấn đề lý luận của đạo đức, trong đó có những vấn đề hết sức cơ bản vẫn tồn đọng và chưa được quan tâm giải quyết.
 • Mối quan hệ giữa Văn hoá và đạo đức

  06/11/2005Lê Đức PhúcKhi xem xét sự phát triển của con người nói chung và phát triển đạo đức nói riêng, các nhà khoa học liên ngành luôn chú ý đến mối quan hệ giữa sự phát triển đó với văn hoá...
 • Quan điểm maxit về mối quan hệ Đạo đức - Chính trị - Pháp quyền

  07/07/2005Đỗ Hữu Nhân (Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên)Việc nghiên cứu đạo đức, dù từ bất kỳ phương tiện nào, cũng đều phải trả lời câu hỏi: Cái gì quy định nội dung cơ bản của đạo đức? Và với tư cách một hình thái ý thức xã hội, đạo đức phản ánh lĩnh vực nào của tồn tại xã hội? Về điều này, C. Mác và Ph. Ăng-ghen cho rằng, tìm hiểu hiện tượng đạo đức không thể chỉ dừng lại ở chỗ giải thích nội dung khái niệm của nó, mà còn phải đi sâu, tìm hiểu nguồn gốc xã hội, đặc điểm kinh tế, cơ sở giai cấp, nghĩa là tìm hiểu tồn tại xã hộiđẻ ra hiện tượng đạo đức ấy.
 • Ở đâu, đạo đức và lương tâm của giới trẻ?

  07/07/2005Tuyết Thanh, Viện Văn họcTôi thấy có một mặt của thanh niên đang tụt hậu, có thể dùng khái niệm suy thoái. Nghĩa là các thế hệ ông cha đã từng có rồi mà thanh niên ngày nay (một bộ phận lớn) đang làm mất đi, suy yếu đi. Đó là đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
 • xem toàn bộ