Bàn về Trọng và Dung

03:56 CH @ Thứ Tư - 24 Tháng Chín, 2014

Có một số bạn doanh nhân và cả giảng viên nữa, có gặp hoặc nhắn tin : trong bài ‘Lãnh đạo quốc gia’ tôi viết về ba chiều ‘NÂNG TẦM’ ! Đó là thuật ngữ, và thực tiễn giới lãnh đạo các tổ chức khác nhau vốn luôn quan tâm. Một chiều trong đó là mở rộng cặp ‘TRỌNG/DUNG’ nhưng chưa được diễn giải gì… Mọi người đọc cảm thấy đúng và hay nhưng mong tôi viết thêm đôi dòng...

Đây là một cặp phạm trù thuộc về ‘hệ tư tưởng’, là một trong ba ‘chiều nâng TẦM’ của người giữ vai trò lãnh đạo của tổ chức


Tôi cần thống nhất cách hiểu :

 • TRỌNG : ( thực thích / đề cao / chú mục / cần thiết / căn cốt ) điều gì, lấy đó làm Kim chỉ Nam cho mọi hành động, theo đuổi, hay sự lựa chọn
 • DUNG : ( chấp nhận / chứa đựng / tích nạp / đồng ý / bảo tồn ) điều gì, như là một giá trị, nguồn lực cho các hành động, hay các quyết định


Bởi lẽ : TRỌNG gì DUNG nấy, DUNG gì sẽ dần TRỌNG nấy…tất yếu như hai mặt của lòng bàn tay vậy. Con người ta có khuynh hướng thiên lệnh cách nhìn nhận, lựa chọn và hành động…bởi các vấn đề về trình độ, tâm lý, văn hóa, hoặc quan điểm dẫn dắt bản thân. Ngoài ra một chiếc cốc nó không cùng đựng được nhiều thứ ( chưa kể có loại cốc không thể đựng được rượu hay…), cùng khoảng thời gian không ai cùng làm được nhiều điều, có vài cơ hội xảy ra mỗi người không cùng nắm bắt hiện thực được tất cả….Điều gọi là ‘tối ưu hóa’ cần phải tìm ra trong giải pháp đương nhiên tùy thuộc vào tư tưởng của người ta ‘TRỌNG / DUNG’ gì, như thế nào ?

Ngoài ra, nếu TRỌNG (A) thì thường khó, không còn chỗ DUNG (B), nhất khi (B) khác với (A). Nếu DUNG (B) thì anh có khuynh hướng TRỌNG ( những điều thuộc về (B’…./ hoặc B+a là cùng…. ). Sự thể đó là tất yếu thôi, nhưng nó bị và quy định cái ‘TẦM’ của người lãnh đạo. Cũng là một dạng biến thể của quy luật ‘phủ định của phủ định’ nhưng chưa chắc dẫn đến sự phát triển khi cái ‘TẦM’ đó thấp, hẹp, quẩn, cực đoan….


Tôi ví dụ ( những điều phổ biến, nhưng lại có bản chất sâu sắc từ ‘TẦM’ lãnh đạo như thế, được khởi nguồn và dẫn dắt bởi những thứ sinh ra loại TẦM mức ấy ) :

- Một hội đồng, trong đó TRỌNG sự nhất trí của đa số, thì không DUNG được tính trung thực và rất khó đi đến Chân lý, suy trì lâu đương nhiên dần sinh ra bè phái, hoặc nảy nòi trùm độc tài gắn với chế độ chuyên chế, nhưng oái oăm lại là trách nhiệm tập thể
- Luận thuyết TRỌNG giai cấp Công / Nông và phương pháp đấu tranh giai cấp, thì không DUNG cho nổi tinh thần ‘đại đoàn kết dân tộc’. Điều đó tất yếu dẫn đến phân rẽ xã hội, xung đột các giới trong quốc nội, bạn bè quốc tế chỉ là ‘ngưu tầm ngưu’…
- Đường lối TRỌNG ‘Chủ nghĩa xã hội’ thì DUNG làm sao được ‘Cơ chế Thị trường đầy đủ’, cố lắm là nhét thân gầy nhom to đầu vào cái áo rộng sặc sỡ. Nền kinh tế quái dị, bị giằng xé, suy kiệt bởi mâu thuẫn: lấy tiền thật nuôi cái ảo, cái ảo hủy hoại cái sinh ra tiền thật ?
- Trong việc sử dụng người, nếu TRỌNG ‘Hồng’ thì anh tất yếu tìm người cùng Màu chính trị với mình đưa vào các chức vụ to nhỏ, chứ làm sao DUNG được ‘Chuyên’ để có các trí thức giỏi chuyên môn khoa học công nghệ, những người chỉ mang ‘màu xám tư duy’ mà thôi
- TRỌNG ‘những cách mị quần chúng bình dân ’ nên sa vào thực tiễn thấp, thì anh DUNG làm sao nổi những đỉnh cao khác, khi cái lý của họ là phi thường, cái hay của họ là siêu việt ? Rồi sau lại TRỌNG bằng cấp nên không DUNG được người thực học
- Bộ Giáo dục & đào tạo nếu TRỌNG xây dựng tư tưởng chính trị ‘mác xit’ làm nền tảng ngay cho học sinh từ tiểu học thì ắt họ sẽ DUNG trong các chương trình là những giáo viên, bài giảng, thời lượng dài cho điều đó, mà bớt bỏ những kiến thức ‘thuần học vấn’ khác
- ………Còn nhiều nhiều lắm….

Có hai câu hỏi phản biện ( tôi mạn đồ rằng khó người lãnh đạo nào hiện nay ‘đủ TẦM’ lớn lao trả lời được một cách thẳng thắn, trung thực, mở mang, khiến dân tâm phục khẩu phục, mà chỉ có thể trả lời với TẦM của chính họ mà thôi : ‘ngàn năm ta vẫn là ta, giống như con Kiến đi ra đi vào’ ) :

 • ( Liên quan Quốc nội ): Anh DUNG sự sai trái mãi về xây dựng và duy trì mô hình DNNN là sản phẩm lai giữa ‘không phải XHCN cũng chẳng thị trường’ thì tất yếu anh đi đến TRỌNG gì ? Nạn cửa quyền, tham nhũng trong các cơ quan Nhà nước, tiêu cực, dối trá, bấy công trong quản trị …quá phổ biến…và mãi cứ tăng phức tạp… thì thực ra anh đang DUNG gì ?
 • ( Liên quan Quốc tế ): Để giải quyết vấn đề Biển Đông thì nên TRỌNG điều gì ? Nếu là ( chủ quyền quốc gia, tự tôn Dân tộc, lợi ích Đất nước, sức mạnh Nhân dân, văn minh chính trị ) thì tất yếu anh sẽ Dung được những tiềm năng tương thích để sử dụng được! Nhưng thực ra anh đang DUNG gì ? Cặp TRỌNG / DUNG đó thuộc về anh hay tới những giá trị lớn lao. Đó chính là TẦM vậy !

Cho nên tôi có vài điều như sau về TRỌNG / DUNG ( với người lãnh đạo, ban lãnh đạo )

- Cặp phạm trù ( TRỌNG / DUNG ) phản ánh TẦM của anh về hệ giá trị văn hóa / văn minh ( chiều rộng và cao ) có thể vươn tới, sở hữu, đối ứng, sử dụng được hữu ích trong sứ mệnh lãnh đạo
- TRỌNG & DUNG tuy là hai mặt của lòng bàn tay, nhưng không nên là sự phủ định sự tiến bộ, cần trở thành năng lực nắm giữ điều hay quý, và sức mạnh hành động kính nể
- Đừng ‘suy bụng ta ra bụng người’ đo thiên hạ bằng cái TẦM thấp của chính mình. Khi còn thiếu hụt TẦM thì trước hết cần khai mở bởi CHÂN TÂM, CHÂN THIỆN, CHÂN CHÍNH
- Từ (TRỌNG / DUNG) của anh tiểu nông gia trưởng về ‘tiểu hữu’, anh có thể làm lãnh đạo nhưng rồi dùng cách cách đó với xã tắc thì hẳn làm mọi điều nhỏ hơn chính anh
- Môi trường rộng mở, luân vũ, vận hành theo quy luật Trời Đất mà sinh nên những Cây lớn, Con mạnh, Sơn hùng, Giang trường…TẦM kinh qua trong đó, thấu hiểu (TRỌNG / DUNG) ĐẠO


(*) ĐẠO ở đây tôi chú theo nghĩa: nhận biết đúng và tôn trọng các quy luật, thống thái xây dựng các quy tắc thuận hợp với : ( THIÊN ĐỊA / THỊ TRƯỜNG / NHÂN SINH / XÃ TẮC / VỊ LAI ) để phát triển cân bằng và hài hòa

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Lãnh đạo Quốc gia

  20/09/2014Nguyễn Tất Thịnh'Nhân kiệt như Sao buổi sớm' nghĩa là luôn có! Vấn đề là Xã hội có thể phát hiện ? Nhân dân có quyền bình chọn? Nền chính trị có tầm định vị được họ vào chỗ xứng đáng? Sau đó mới trở thành 'Lãnh đạo xuất sắc' được! Cho dù có thể một Ngôi Sao nào đó lao thẳng vào Trái Đất gây nên những 'biến động' to lớn với Quốc gia, thậm chí tầm Thế giới! Sao như thế thường là Nhân vật siêu thường , hoặc Thánh nhân! Nếu có thế sẽ luôn gây ra thiệt hại lắm thay!
 • Lãnh đạo hủ bại! Tại sao?

  07/08/2014Nguyễn Tất ThịnhNhiều người bảo: nói lắm mà làm được gì? Phải hành động! Nhưng xưa nay biết bao nhiêu hiền kiệt, nhân sĩ yêu nước vẫn dùng biện pháp NÓI! Phát ngôn tư tưởng hoặc ít nhất là góp ý kiến về kinh bang tế thế! Tô Tần dùng lời nói để 'hợp tung liên hoành Thiên hạ' đó thôi! Phan Chu Trinh từng thế mà khơi dậy khát vọng và định hướng văn minh chính trị....
 • Đạo của người Lãnh đạo

  29/07/2014Nguyễn Tất ThịnhTôi giảng bài ‘Lãnh đạo chiến lược’ cho các Giám đốc doanh nghiệp… sau đó có Bạn nói với tôi : Thày nói : điều gì thuộc về hành động của con người, hơn thế là lao động, muốn hay, có sự nghiệp…thì đều cần đến Đạo ! Vậy Thày có thể cô đọng cho chúng em mấy dòng cơ bản về ‘Đạo của người lãnh đạo’ được không ? Tôi đáp : sẽ viết chia sẻ với về điều đó ( ví các Bạn Giám đốc là thuyền trưởng )...
 • Những điều Lãnh đạo Việt Nam cần làm ngay

  12/05/2014Nguyễn Tất ThịnhTình hình trước sự việc Trung Quốc chủ động kế hoạch và lực lược hùng hậu cùng các âm mưu thâm hiểm, lâu dài toan tính trọn chiếm Biển Đông, đưa giàn khoan HD 981 vào sâu lãnh hải Việt Nam, hơn nữa có cả sự hiện diện của mãy bay quân sự và tàu chiến, không thể nói khác được, đó đã chính là hành vi xâm lược vào lãnh tổ một nước khác có chủ quyền được Luật pháp Quốc tế công nhận!
 • Tư tưởng "Lãnh đạo phi cách mạng"

  31/07/2011Nguyễn Trần BạtTôi nhớ rằng tạp chí Thông tin và Lý luận của Học viện có đăng một bài của tôi cách đây nhiều năm rồi, đấy là bài bàn về "Lý thuyết Phi Cách mạng". Phải nói rằng lúc đầu tôi nghĩ ra và tôi tưởng rằng đấy là ý nghĩ của một anh nhà quê Việt Nam ngẫu hứng, nhưng nhiều năm sau khi đọc lại các khuynh hướng, các trào lưu tư tưởng trên thế giới thì tôi hiểu rằng phi cách mạng là một trào lưu tư tưởng. Hoá ra những ý nghĩ có khi có những sự giống nhau trên thế giới mặc dù không quen biết nhau...
 • Hành động và phát ngôn của lãnh đạo và cảm hứng công dân

  23/06/2011Nguyễn Quang Thạch... nếu lãnh đạo đất nước biết tạo cảm hứng cho nhân dân bằng tài năng, sự liêm chính, lòng dũng cảm và hành động thì nhân dân sẽ biến những con số 0 vô nghĩa thành những con số vô cùng lớn được đo bằng những chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến thắng của Khoán 10.., và sự phồn thịnh lẫn nhân văn của dân tộc trong dài hạn.
 • Văn hóa, nhân cách lãnh đạo và vận mệnh đất nước

  31/01/2011Trần Văn ThọNhững quyết định về chính trị hay quân sự của người ở vị trí lãnh đạo thường đưa đến những hệ quả lớn đối với vận mệnh của một đất nước, một dân tộc. Người lãnh đạo nếu có trình độ văn hóa cao, có tố chất nhân văn cao cả hay ít nhất có bên mình những quân sư, cố vấn thông hiểu lịch sử và quy luật vận động phức tạp của xã hội, của tâm tình con người, của biến chuyển trên thế giới thì các quyết định thường đem lại một thời đại xán lạn của dân tộc, của đất nước sau đó, hay ít nhất là tránh được những hiểm họa...
 • Suy ngẫm về cách làm việc của Putin liên tưởng đến Năng lực lãnh đạo

  04/01/2011Nguyễn Tất ThịnhThủ Tướng Nga V.Putin đã có những ngày làm việc vô cùng khẩn trương và căng thẳng cuối năm, thậm chí thông qua giao Thừa bằng tinh thần tận tụy và quyết liệt như bản lĩnh vốn có của Ông. Với ánh nhìn thẳng thắng cương trực và không khoan nhượng, Ông dằn từng tiếng với các Quan chức cấp cao trong Chính Phủ : ‘Không có bất kì ngày nghỉ lễ nào cho đến khi có lệnh mới...
 • Con thuyền nhà nước và các thuyền trưởng “lãnh đạo”

  25/07/2010Minh BùiMột nhóm thủy thủ nổi loạn chiếm đoạt một con thuyền và quyết định làm
  một chuyến đi biển thú vị. Nhưng họ tranh cãi với nhau suốt ngày và đi
  theo một vị lãnh tụ có tài thuyết phục nhưng lại rất ngu xuẩn. Họ bất
  chấp mọi lời khuyên của viên hoa tiêu, kẻ luôn tính toán dựa trên quan
  sát các vì sao, mặt biển… và vì thế chuyến đi kết thúc trong thảm họa...
 • Lãnh đạo nền đại học: Tự huyễn hoặc, di hại nhiều năm

  12/06/2010Nghĩa Nhân - Thu HằngTrò chuyện cùng GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, về kết quả giám sát việc quản lý giáo dục đại học.
 • Cường quốc và vai trò lãnh đạo thế giới

  22/12/2009Nguyễn Trần BạtLãnh đạo, là việc xúc tiến sự đồng thuận nhằm đạt được các mục tiêu chính trị - xã hội, nói cách khác, đó là việc tìm kiếm sự chấp nhận đối với hệ thống giá trị của mình như những quy tắc lẽ phải của đời sống, nhằm giải quyết những xung đột và điều hoà lợi ích giữa các quốc gia. Khác với nô dịch về mục đích và phương thức tiến hành, lãnh đạo là một hoạt động nghệ thuật và khoa học...
 • Lãnh đạo thời đại kinh tế tri thức

  15/12/2009GS. Chu HảoNgoài tiêu chuẩn Hồng và Chuyên mà từ lâu chúng ta thường nói đến, trong thời đại kinh tế tri thức theo quan điểm “hiện đại”, cán bộ lãnh đạo cần có thêm những tiêu chuẩn gì?
 • xem toàn bộ