Bài nói về sáu bọn

Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)Sách "Quốc văn tập đọc"
11:24' CH - Thứ tư, 02/03/2016
Bài thơ phê phán 6 hạng người chỉ biết cá nhân, không chăm lo việc chung của người Việt, được in trong sách Quốc văn tập đọc. Đây là một cuốn sách viết bằng chữ quốc ngữ, gồm 19 bài thơ, do Đông Kinh Nghĩa Thục (năm 1907) tuyển chọn, biên soạn để làm tài liệu học tập và tuyên truyền tư tưởng yêu nước hồi đầu thế kỷ XX. Tác giả của 19 bài thơ được đưa vào tập sách này đều không được ghi rõ họ tên...
.
Đứng trong trời đất là người,
Ai ai cũng có nợ đời một phân.
Sinh trong một nước là dân,
Việc mình chẳng gánh để phần cho ai.
Gớm cho những kẻ vô loài,
Đem thân ra đứng vòng ngoài mà trông.
Người đâu máu lạnh lạ lùng,
Này như sáu bọn còn mong nỗi gì.
Một tên rằng bọn ù lỳ,
Khát thì tìm uống, đói thì tìm ăn.
Quản chỉ sung sướng nhọc nhằn,
Bụng no cật ẩm là thân xong rồi.
Tiếng rằng cựa cậy ở đời,
Sống người không thích chết người không thương
Ví như cá chậu chim lồng
Gọi là người, thực cũng phường súc sinh.

Hai là bọn chỉ biết mình,
Ngoài mình ra chẳng ân tình với ai.
Vợ con gà chó no rồi,
Dở hay sống chết việc người quách thây.
Hầu bao ních rõ cho đầy,
Cầm bằng sấm sét mà tay chẳng rời.
Kiến ong còn biết giống nòi.
Người sao như thế mấy đời cho yên.

Ba là cái bọn thở than,
Thoạt nghe như cũng lo toan việc đời.
Ngồi đâu thở ngắn than dài,
Ra hình yêu nước thương loài lắm thay.
Việc làm khi đã đến tay,
Thời cam chịu những việc này gian nguy.
Ví người đuối đã chìm đi,
Đứng bờ mà khóc ích gì đến ai.

Bốn là cái bọn mỉa mai,
Dù hay dù dở việc ai cũng cười.
Chẳng đây một chuyện với đời,
Người làm ta cứ đứng ngoài nói ngông.
Như thuyền gặp bão giữa dòng,
Mắng buồm, mắng lái, mắng sông, mắng trời
Hỏi làm sao được đến nơi
Thì giương mất ếch mà thôi hơn gì.

Năm là bọn bỏ mình đi,
Chịu cam trăm việc việc chi cũng hèn,
Mong người cứ việc làm nên,
Sức mình chịu kém chẳng chen được nào,
Rằng trong một nước bao nhiêu,
Bỏ mình ra cũng chẳng nhiều ít chi.
Ví mà ai cũng thế thì
Việc đời thời chắc việc gì cũng thôi.
Sáu là cái bọn đợi thời,
Việc gì có chắc đến nơi mới làm.
Cơ trời 1) chưa ngã Bắc Nam
Nghĩa dù nên kíp cũng cam chờ trời
Tính sao cho vẹn cả mười,
Không nhưng 2) thì chẳng chịu hoài chút công.
Biết đâu những đấng anh hùng
Dựng nên thời thế đùng đùng ở tay.

Gẫm như sáu bọn trên này
Tan đàn nát nước bởi mầy mà ra.
Phải có nước mới có nhà,
Mất còn họa phúc cũng là chịu chung,
Liệu cũng gắng sức một lòng,
Mạnh đàn 3) mới đứng được trong cõi đời.
Ví mà tan tác từng người
Hùm beo nước lửa thì ai tỉnh cùng.

Khuyên ai chớ có chết lòng,
Bùng con mắt dậy mà trông cạnh trường.
Mấy lời phiên dịch rõ ràng
Anh em chung giống Hồng Bàng 4) xét cho.

Ghi chú:
1. Cơ trời: Máy trời, then máy của trời, ý nói mọi điều đều do trời định, không thể dò biết được.
2. Không nhưng: Nếu không được thế.
3. Mạnh đàn: Sức mạnh của đông người đòn kết.
4. Hồng Bàng theo truyền thuyết là họ làm vua cổ nhất của nước ta. Đây chỉ là dân tộc Việt Nam.
Bài nói về sáu bọn
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,