Muốn hỏi các ông ‘Kễnh Cộp’

02:32 CH @ Thứ Hai - 11 Tháng Tám, 2014

Tôi tổng kết giá trị mỗi người có 5 chữ: ( THỰC + THẤU + THÀNH + THUẬN + THIỆN ) hành sinh trên đường đời của mình như thế nào. Với những người quan trọng trong xã tắc, 5 chữ đó ở họ như thế nào…càng trở thên đặc biệt quan trọng. Trong bài này, kẻ có cương vị đến thế, mà sai xấu tôi gọi họ là Kễnh Cộp. Không cốt bêu xấu họ, vì vài dòng chả để làm gì, chả thêm bớt được gì với những điều chính họ tạo ra, mà xã hội định vị. Tự kiến giải, thức tỉnh cách hiểu, và nên sống thế nào…

Đã gào lên, và bây giờ xin khẽ khàng hỏi những ai và những Kễnh Cộp…về 5 giá trị trên:

THỰC
- Những Kễnh Cộp thăng tiến nhờ nghề viết nghị quyết, rồi hô hào : sống và làm theo nó! Những điều như thế, những ‘ông’ như vậy… có Thực với sự phát triển không?
- Rồi hàng ngày có vô vàn nghị sự, hội họp, đánh giá, thảo luận, kiểm điểm… diễn ra trên khắp nước! Có dựa trên những điều Thực không? Có Thực hữu ích không?
- Bao nhiêu cơ quan quản lý…hàng ngày có Thực làm việc không? Thu nhập và sự tồn tại của những nơi như thế có dựa trên hiệu quả Thực không?
- Bao nhiều trường học, những bằng cấp, nhiều danh hiệu….có Thực về giá trị không? Có Thực ý nghĩa với việc cải thiện cuộc sống tốt hơn không?
- Những sản phẩm được làm ra có Thực về tiêu chuẩn chất lượng như công bố không? Nhiều người giàu ức tỉ có dựa trên những đóng góp Thực cho xã hội không?

(*)Những dòng lũ thông tin, ngồn ngộn sự việc …rất rất nhiều đang phơi ngổn ngang lộm cộm trên các trang báo….Bao điều mọi người dân đang chứng thực hàng ngày….phản ánh về những điều Thực gì của Đất nước này?


THẤU
- ‘Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa với cơ chế thị trường…Khái niệm đó có Thấu thức được vào dân trí không, Thấu được nổi chăng trong triển khai của các cơ quan?
- Việc đấu tranh với Trung Quốc trong câu chuyện rất dài về Biển Đông, có Thấu đạt về chiến lược cho đến từng bước đi, với những phương án cụ thể khả thi?
- Học sinh được học nhồi nhét rất nhiều mớ được gọi là ‘kiến thức’… có Thấu cảm được các quy luật của thế giới không? Và như thế có áp dụng Thấu đáo được vào cuộc sống không?
- Nhiều Kễnh Cộp ngả bụng trong các cuộc họp bàn giải pháp, mang trong đầu những hũ thành kiến, những đụn việc riêng, ngập mục trong đống vấn đề, liệu có Thấu được gì không?
- Những văn bản quản lý Nhà nước sao cứ mãi vòng vo, chồng chất, bao vây, tống tiền cuộc sống nhân gian đến vậy…có Thấu chăng nỗi khổ của Dân tình?

(*)Biết rồi, khổ quá, nói mãi…..Các Kễnh Cộp hàng ngày vung tay nhũn ký, mồm rượu văng quyết định, mắt ngầu mưu chước…có Thấu nổi chuyên dân sinh không?


THUẬN
- Kễnh Cộp coi cái đứa là bạn chiến lược keo sơn …quá gớm ghiếc, luôn mang bụng hại? Ông lại quay lưng với người giúp cho đại cuộc, sao không thể Thuận liên minh với họ?
- Kễnh Cộp từ Dân chui ra? Họ vốn hiền lương, mong yên ổn …sao ông sinh chuyện giai cấp rối ren? Cưỡi lên trên đầu, lại bóp hầu bóp cổ họ thì Thuận nhân sao cho được?
- Người ít học cũng hiểu không thể lấy cây mục nát làm cột nhà! Cớ sao lại dựng nền kinh tế trên trụ cột là những DNNN như thế? Có Thuận lẽ đúng sai không?
- Hiền kiệt nhân sĩ sẵn lao tâm khổ tứ dâng hiến, dân chúng muốn bày tỏ lòng yêu nước, đóng góp cho hùng cường, sao không thể Thuận mà dâng sóng Quốc gia lên cao?
- Giới Kễnh Cộp, chen nhau đi Chùa với tâm địa hủ tục mê tín, lại muốn làm đường cao tốc đến nơi hương khói mơ hồ…sao không Thuận đạo để khai mở Dân Tín lạc an

(*)Trời chỉ reo quy luật, Đất chỉ sinh mầm sống, thế mà bao nhiêu điều vô lý, nghịch đạo diễn ra… làm chết dần đi Lạc Sinh, nuôi béo cơ man lũ Kền Kền, sói lang, cùng sâu bọ


THÀNH
- Kễnh Cộp mắc Thành kiến Dân vừa ngu vừa gian, nên xưa nay bất cứ sự việc gì đều nhanh hơn: trí trá ăn gian, giành phần hơn về mình: ’được mùa bởi nhờ thiên tài của ta’
- Kễnh Cộp dùng ‘cây gậy’ và dạy dân rằng : đó là sức mạnh chuyên chính phục vụ, giữ gìn lợi ích gọi là tuyệt đối, toàn diện, triệt để, xuyên suốt’ của ông. Thành chí theo thế mà oan nghiệt
- Kễnh Cộp giả Thành ý múa lưỡi :’của dân, do dân, vì dân’…và rung đùi : sai đâu sửa đấy’, rồi dân mắc tóc trong ‘sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy, đấy sai đâu sửa, sửa đấy sai đâu…’
- Kễnh Cộp đánh đu trên trời quan hệ Quốc tế, chả ai hiểu muốn gì, nên hợp tác ra sao… Cái giỏi tệ nhất của ông là ‘nói thế mà không phải thế’…như Ma xó làm Thành ý bất nhất
- Các Kễnh Cộp xử sự tranh giành lợi ích với nhau trong cái mớ bất Thành Tín, bùng nhùng khổng lồ tự tạo ra, sợ nhau hơn ma quỷ, thú giữ..phải gọi nhau là Nội xâm

(*)Giả dụng như Chân, Chân như Giả. Chân mà như Giả, Giả hơn Chân. Thành thọt khập khiễng Giả Chân. Cả bầy Giả trá hủy phân Chân Thành


THIỆN

- Những đứa con hung tàn đấu tố cha mẹ như trong ‘Cách mạng văn hóa và cải cách ruộng đất’? Kễnh Cộp có chịu trách nhiệm về nghiệt thuyết đầu độc ‘tính bản thiện’ không?
- Kễnh Cộp có đầu óc siêu nhân, nhưng bị hết điều ác này đến sự dữ khác dắt đi trong mê lộ chướng nghiệp đến thế chỉ vì giữ cái ghế đỡ bụng phệ? Vì Thiện chí mất rồi?
- Thiện Dân bầu các ông, khi thành Kễnh Cộp, cớ sao lại đi hầu hạ dạ vâng Ma Vương, tạo ra lợi ích phe nhóm kí sinh hủy hoại Nhân quần? Thiện Tâm với Dân còn không?
- Nhân viên của Kễnh Cộp vác thùng đi quyền góp tiền lẻ từ hàng nước rong cho đến quán cơm bụi, ông có đủ từ Thiện để trả lại tiền tham nhũng cho dân đỡ nghèo không?
- ‘Quay đầu là Bờ’ các Kễnh Cộp còn Thiện Nhân để nhận ra Lẽ Phải không? Để biết rằng ‘Dân vạn đại’ và vĩ đại, được mở sức mới làm Quốc gia sánh vai các cường Quốc năm châu?

(*)Thiện là hướng đến Đạo Đức, trong đó mỗi người đều sáng tỏ con đường của mình mà cùng nhau hạnh phúc. Kễnh Cộp có nên chống giáo mãi để cản đường? Thiện thua thì tên các ông rạng ngời chăng? Được yên ổn đời đời ư?

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • "Đường Cách Mệnh" của các nhà lãnh đạo

  10/04/2016Khánh DuyCuốn sách "Dẫn dắt sự thay đổi" của GS quản trị Đại học Harvard John Kotter vừa được xuất bản ở Việt Nam. Đây là cuốn sách đã tạo ra tên tuổi cho Kotter như một nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực thay đổi chiến lược doanh nghiệp.
 • Lãnh đạo hủ bại! Tại sao?

  07/08/2014Nguyễn Tất ThịnhNhiều người bảo: nói lắm mà làm được gì? Phải hành động! Nhưng xưa nay biết bao nhiêu hiền kiệt, nhân sĩ yêu nước vẫn dùng biện pháp NÓI! Phát ngôn tư tưởng hoặc ít nhất là góp ý kiến về kinh bang tế thế! Tô Tần dùng lời nói để 'hợp tung liên hoành Thiên hạ' đó thôi! Phan Chu Trinh từng thế mà khơi dậy khát vọng và định hướng văn minh chính trị....
 • Đạo của người Lãnh đạo

  29/07/2014Nguyễn Tất ThịnhTôi giảng bài ‘Lãnh đạo chiến lược’ cho các Giám đốc doanh nghiệp… sau đó có Bạn nói với tôi : Thày nói : điều gì thuộc về hành động của con người, hơn thế là lao động, muốn hay, có sự nghiệp…thì đều cần đến Đạo ! Vậy Thày có thể cô đọng cho chúng em mấy dòng cơ bản về ‘Đạo của người lãnh đạo’ được không ? Tôi đáp : sẽ viết chia sẻ với về điều đó ( ví các Bạn Giám đốc là thuyền trưởng )...
 • Tư tưởng "Lãnh đạo phi cách mạng"

  31/07/2011Nguyễn Trần BạtTôi nhớ rằng tạp chí Thông tin và Lý luận của Học viện có đăng một bài của tôi cách đây nhiều năm rồi, đấy là bài bàn về "Lý thuyết Phi Cách mạng". Phải nói rằng lúc đầu tôi nghĩ ra và tôi tưởng rằng đấy là ý nghĩ của một anh nhà quê Việt Nam ngẫu hứng, nhưng nhiều năm sau khi đọc lại các khuynh hướng, các trào lưu tư tưởng trên thế giới thì tôi hiểu rằng phi cách mạng là một trào lưu tư tưởng. Hoá ra những ý nghĩ có khi có những sự giống nhau trên thế giới mặc dù không quen biết nhau...
 • Lãnh đạo và quan điểm ‘đặt con người vào trung tâm của mọi quá trình’

  12/01/2011Nguyễn Tất ThịnhQuan điểm ‘Đặt con người vào trung tâm của mọi quá trình’ ( để thuận tiện cho bài viết tôi gọi là ‘Thuyết X’ ) không biết từ ai, từ bao giờ đã có vẻ như đương nhiên ngự trị trong quản trị - dường như là một định đề không cần bàn cãi. Nhưng thực ra nếu không làm sáng tỏ mà chấp nhận một cách chung chung, đại trà sẽ nảy sinh hoặc gây ra rất nhiều hệ quả bất như ý – đặc biệt, có thể trở thành rào cản trong chính sách Nhân sự...
 • Suy ngẫm về cách làm việc của Putin liên tưởng đến Năng lực lãnh đạo

  04/01/2011Nguyễn Tất ThịnhThủ Tướng Nga V.Putin đã có những ngày làm việc vô cùng khẩn trương và căng thẳng cuối năm, thậm chí thông qua giao Thừa bằng tinh thần tận tụy và quyết liệt như bản lĩnh vốn có của Ông. Với ánh nhìn thẳng thắng cương trực và không khoan nhượng, Ông dằn từng tiếng với các Quan chức cấp cao trong Chính Phủ : ‘Không có bất kì ngày nghỉ lễ nào cho đến khi có lệnh mới...
 • Cường quốc và vai trò lãnh đạo thế giới

  22/12/2009Nguyễn Trần BạtLãnh đạo, là việc xúc tiến sự đồng thuận nhằm đạt được các mục tiêu chính trị - xã hội, nói cách khác, đó là việc tìm kiếm sự chấp nhận đối với hệ thống giá trị của mình như những quy tắc lẽ phải của đời sống, nhằm giải quyết những xung đột và điều hoà lợi ích giữa các quốc gia. Khác với nô dịch về mục đích và phương thức tiến hành, lãnh đạo là một hoạt động nghệ thuật và khoa học...
 • Lãnh đạo thời đại kinh tế tri thức

  15/12/2009GS. Chu HảoNgoài tiêu chuẩn Hồng và Chuyên mà từ lâu chúng ta thường nói đến, trong thời đại kinh tế tri thức theo quan điểm “hiện đại”, cán bộ lãnh đạo cần có thêm những tiêu chuẩn gì?
 • xem toàn bộ