Chân và Giả

Nguyễn Tất Thịnh
04:24' CH - Thứ bảy, 06/06/2015

Chỉ có một số kẻ thuộc về con người mới tạo ra Giả, chứ Trời chỉ tạo ra Chân! Nhưng trong Trần giới xưa nay, đông tây năm bắc... Giả có nhiều những 'cú thắng tót vời' khiến muôn người thực hành Chân quá gian lao, thiệt thòi mà nghi ngờ... Tôi viết bài thơ này để động viên Chân Đạo: hãy cố như thế qua cuộc sống thật ngắn ngủi này

Vài chục năm kiếp người ta...
Mưu cầu cuộc sống vốn là cần lao
Chân vạn sự, từ Trời cao!
Tạo nên cuộc sống ngọt ngào muôn hoa
...
Từ đâu độc dại can qua
Sinh ra kẻ Giả đi ra đi vào
Cân đai bửu bối đính sao
Triều đình cũng thấy Giả vào rồi ra
....

Giả tiến bằng Chân, Chân như Giả
Chân tranh với Giả, Giả hơn Chân!

....

Chân Giả ai cũng phân vân
Điều phải trả giá, mà cân lợi về
Danh, Quyền vần vũ cơn mê
Chân thua, Giả thắng mọi bề được hơn!
Giả mà mẹo mực ranh khôn
Chân đi sa lối méo tròn mưu toan
Giả đâu cũng thấy làm càn
Đày Chân vào chốn trăm lần hoạ tai
Giả ngồi chễm trệ trên ngai
Chân xây vạn lý , chết ngoài biên cương
...

Bay lên hỏi thẳng Ngọc Hoàng
Vì sao nên nỗi, chỉ đường cho Chân ?
Trời rằng khi vượt sông Ngân
Giả kia sẽ bị xoay vần khổ sai
Thời gian Trần thế chẳng dài
Chân thì lao động: đúng vai của mình
Lên đây Thiên giới quang minh
Trả công mãi mãi đẹp tình cho Chân!

Chân và Giả
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,