Đỗ Lai Thúy (1948 - )

11:01 SA @ Thứ Tư - 08 Tháng Bảy, 2009


ĐỖ LAI THÚY(sinh 1948)

- Ông sinh tại Quốc Oai- Hà Tây năm 1948

- Ông tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

- Sau 10 năm phục vụ quân đội, ông làm biên tập ở NXB Thế Giới.

- PGS.TS là nhà nghiên cứu phê bình văn học hiện đại. Mặc dù tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, nhưng bao giờ ông cũng tự nhận mình là “người tự đào tạo”, “không được học hành một cách chính quy”. Ông chuyên viết nghiên cứu lý luận phê bình văn học, và tất nhiên còn dịch nữa.

- Hiện nay, ông là phó tổng biên tập tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật (Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch).

- Ông nghiên cứu, giới thiệu chủ yếu các chủ đề về các lý thuyết văn học, lý luận phê bình văn học, văn hóa của thế giới cho bạn đọc trong nước nhằm đổi mới Nghiên cứu văn học.

- Sử dụng các công cụ này để xử lý các hiện tượng văn hóa, văn học, con người và các tác giả, tác phẩm Việt Nam, phát hiện thêm các giá trị nhân văn, thẩm mỹ.

Quan điểm sáng tác

- Nhìn văn hóa Việt Nam từ mẫu người văn hóa, tôi tránh được một cái nhìn tuyến tính của sử biên niên. Hơn nữa, lối tiếp cận này còn trình ra một cách hiểu khác về văn hóa. Văn hóa, tôi nghĩ, không chỉ là những gì bày ra trên mặt đất, mà, quan trọng hơn, còn là những trầm tích trong lòng đất. Và trong lòng người.

Các sách chuyên đề đã xuất bản

Mắt thơ (Phê bình phong cách Thơ mới), NXB Lao động, 1992
Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực (Đi tìm thực chất thơ Hồ Xuân Hương), NXB Văn hóa thông tin, 1999
Từ cái nhìn văn hóa (Tập tiểu luận), NXB Văn hóa dân tộc, 1999
Chân trời có người bay (Chân dung các nhà nghiên cứu), NXB Văn hóa thông tin, 2002
Nghệ thuật như là thủ pháp (Lý luận văn học của các nhà Hình thức luận Nga), NXB Hội nhà văn, 2001
Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật, NXB Văn hóa thông tin, 2000
Phân tâm học và văn hóa tâm linh, NXB Văn hóa thông tin, 2002
Phân tâm học và tình yêu, NXB Văn hóa thông tin, 2003
Sự đỏng đảnh của phương pháp, NXB Văn hóa thông tin, 2004
Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hóa, NXB Văn hóa thông tin, 2005
Theo vết chân những người khổng lồ (Tân Guylivơ phiêu lưu ký về các lý thuyết văn hóa), NXB Văn hóa thông tin, 2006
Bút pháp của ham muốn, NXB Tri Thức, 2009

Ngoài ra còn có:

Luận về xã hội học nguyên thủy (Tổ chức dịch và viết giới thiệu-NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001)
Nghệ thuật như là thủ pháp-Lý thuyết chủ nghĩa hình thức Nga(biên soạn và dịch chung, tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, Hà Nội, 2002)
Văn hóa học. Những lý thuyết nhân học văn hóa (dịch chung, tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, Hà Nội, 2002);
Thơ Lermontov(1978);
Kịch Ôxtrốpxki (1989)…

Phỏng vấn, viết về tác giả

"Nhà phê bình không nên ăn sẵn người đọc" (Văn hóa đọc)

Phê bình phân tâm học và Đỗ Lai Thúy (1)

Bàn về văn hóa Việt Nam

Những nghịch lý giáo dục
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: