Phúc Lộc Thọ

04:57 CH @ Thứ Ba - 07 Tháng Tư, 2015

Tôi thấy nhiều người hiểu Phúc là sinh nhiều con cháu. Lộc là có được nhiều Tiền. Thọ là sống lâu...trên trăm tuổi… Cá nhân tôi hiểu như slide tự viết dưới đây.

Giá trị của đời người là Nhân Bản / Giàu có / An Thái trong sự cống hiến, giao hòa và hưởng thụ được những những điều hay của đời sống bởi chính họ là Hay là Quý… và càng như thế theo thời gian, chứ không cam chịu già nua, bất lực, buông thả.

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Năm mới suy nghĩ về hai chữ Phúc và Đức

    13/02/2019Đức ThiệnPhúc bao giờ cũng đi đôi với Đức. Ai cũng trách phúc lợi, phúc lộc nhưng lại quên phúc đức, phúc thiện. Muốn được phúc phải có đức và ngược lại, đó là quy luật. Nội dung của đức phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo...
  • Chữ Phúc

    01/02/2011Trong bộ tam đa từ xưa đến any sự sắp đặt thứ tự như một niêm luật không thể thay đổi PHÚC – LỘC – THỌ. Chữ PHÚC luôn và mãi mãi đứng ở vị trí khởi nguồn. Với một cấu trúc mã tự vuông vức đầy đặn, hoàn chỉnh, chữ PHÚC mang nghĩa Cát Tường, may mắn, tốt lành...

Nội dung khác