Họa một bài thơ Đường đặc biệt của Hàn Mặc Tử

Nguyễn Hồng Trân
10:20' SA - Thứ sáu, 23/03/2018
1. Bài thơ gốc:
.
MẾN CẢNH XUÂN
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
(Hàn Mặc Tử)
.
.
Bài biến hóa 1.
Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên:
.
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
.
Bài biến hóa 2.
Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
đọc xuôi ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
.
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
.
Bài biến hóa 3.
Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,
đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
.
Mắt ai bóng thướt tha
Ðàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.
.
Bài biến hóa 4.
Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,
đọc xuôi ta được bài (tám câu x bốn chữ):
.
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.
.
Bài biến hóa 5.
Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x bốn chữ):
.
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.
.
Bài biến hóa 6.
Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
đọc xuôi ta được bài (tám câu x ba chữ):
.
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Ðàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.
.
.
Bài biến hóa 7.
Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,
đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x ba chữ):
.
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.
.
Bạn thơ Nguyễn Hồng Trân (Đại học Huế) xin mạo muội họa lại bài thơ đầu “MẾN CẢNH XUÂN” và cũng thích bắt chước cái thú vị biến hóa đọc ngược từng câu thơ từ dưới lên trên cũng thành thơ như sau:
Bài họa:
MỪNG XUÂN VỀ
*****
Tươi xuân nắng ấm sáng ngời ngời
Đượm thắm tình ai thấy bóng vơi
Phơi nở đào mai khoe sắc thắm
Giỡn đùa trai gái quý hồn tươi
Trời tung cánh nhạn mong tìm bạn
Lá giọt sương đêm đợi gặp người
Chơi thú vui mừng chào đón Tết
Lời vang khúc nhạc tiếng reo cười.
Sử dụng các trang bìa báo xuân xưa minh họa. Nguồn: Internet
.
Đọc ngược bài này từ dưới lên cũng thành bài thơ như sau:
XUÂN TƯƠI
Cười reo tiếng nhạc khúc vang lời
Tết đón chào mừng vui thú chơi
Người gặp đợi đêm sương giọt lá
Bạn tìm mong nhạn cánh tung trời
Tươi hồn quý gái trai đùa giỡn
Thắm sắc khoe mai đào nở phơi
Vơi bóng thấy ai tình thắm đượm
Ngời ngời sáng ấm nắng xuân tươi.
(Phước Vĩnh, Huế xuân Nhâm Thìn 2012)
Họa một bài thơ Đường đặc biệt của Hàn Mặc Tử
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,