TPP và những thay đổi

09:26 CH @ Thứ Tư - 07 Tháng Mười, 2015

Hai hôm nay các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều về TPP! Tôi với tư cách là một chuyên gia làm việc nhiều với các Doanh nghiệp, xin viết ngắn gọn những điều rất cơ bản (từ vĩ mô đến vi mô) để không bị loãng vào biển thông tin, mong gợi ý đôi điều hữu ích với các Doanh nhân, cùng các bạn đọc ChungTa.com song hành dõi theo những vấn đề lớn của ĐẤT NƯỚC...

VỀ TÍNH CHẤT TPP:

 • Mở rộng không gian kinh tế tự do và bình đẳng kinh doạnh với mọi quốc gia thành viên, và các Doanh nghiệp, trong mọi ngành nghề ( đầu tư, sản xuất, dịch vụ, thương mại, lưu thông hàng hoá...)
 • Ba khái niệm: không gian kinh tế ( thị trường xã hội ) / hệ sinh thái ngành ( luật lệ tiêu chuẩn) / mạng kinh doanh đa chiều ( kỹ thuật phương thức ) - mang tính xuyên biên giới các Quốc gia
 • Chính phủ, đến các Doanh nghiệp chỉ được làm điều có lợi cho các bên còn lại ( định hướng vào khách hàng cuối cùng ). Phải chấp nhận quy tắc chung mà 'tốt hơn' , không được gian lận và đơn phương thay đổi / vi phạm


VỚI CHÍNH PHỦ:

 • Thay đổi / điều chỉnh Thể chế luật pháp và chính sách quản lý vĩ mô : minh bạch, dễ dự đoán, không phân biệt đối xử
 • Hoàn thiện trình độ quy hoạch kinh tế vùng-miền theo hướng chuyên sâu các lợi thế địa phương
 • Cung cấp các dịch vụ công chuẩn mực, các thông tin sớm, chính xác, như dữ liệu cơ bản, toàn diện về vĩ mô
 • Chính phủ là đối tác lớn đại diện Quốc gia, hài hoà quốc tế: đảm bảo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, công bằng của các bên

VỚI DOANH NGHIỆP:

 • Phải quyết tâm thoát bẫy thu nhập thấp ( chất lượng thấp / nhân lực thấp / gia tăng thấp / hạ giá thấp / đầu vào thấp )
 • Thay đổi lề lối: phải có xuất xứ quá trình, tôn trọng bản quyền, trách nhiệm xã hội toàn diện, công khai minh bạch, hài hoà các hoạt động đúng Luật pháp
 • Giảm rủi ro kinh doanh: liên kết chuỗi / dự báo và kế hoạch tốt / kỉ luật lao động chuyên nghiệp / bảo hiểm mở rộng /đa phương đa dạng đối tác
 • Năng lực của mỗi Doanh nghiệp gồm ba trụ cột: ( Tốc độ kinh doanh, tiêu chuẩn hệ thống, và cam kết đầy đủ ) dù là quy mô to hay nhỏ
 • Doanh nghiệp không để bị rơi vào 'bẫy đầu cơ' ( hiện tượng tiêu cực ngoại biên của KTTT ) - do dân chúng / khách hàng / hay cổ đông gây ra )

(*) SỰ KHÔN NGOAN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG TPP:

 • Min problem -> Max powerful
 • Everytime -> Everywhere
 • Private -> Public
 • Win -> Win....
 • Non aligned -> Net abilities

NHỮNG LƯU Ý:

Sở hữu của Quốc gia : lượng và chất các Doanh nghiệp / bản quyền trí tuệ gốc / quyền lực mềm

Cơ hội không tự tạo ra lợi ích, chậm và không chớp được thì chi phí tương lai rất lớn

Luật chơi chung bình đẳng nhưng loại bỏ kẻ yếu. Mọi chỗ đều có thể tham gia và bị thay thế

THỬ ĐIỀU TRA ĐỂ CẢNH BÁO

Thế hệ 9(X) đang dần bỏ tự nhiên và quy mô lớn những sản phẩm 'thuần Việt' từ ẩm thực đến rất nhiều thứ khác!!!

Các Doanh nghiệp Việt mất thị trường và 'thế trận' ở thị trường 'Tam Nông' nội địa

Trong các gia đình, thậm chí trên từng người: hàng ngoại, đồ ngoại, tư tưởng ngoại rất nhiều

...


Mỗi Quốc gia có tránh được hiểm hoạ hay nguy cơ tự suy thoái hay không trên cơ sở thay đổi tich cực để phát triển trong hội nhập toàn Cầu!

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • 10 kiến thức căn bản về hiệp định TPP

  05/10/2015Bạn có biết TPP là gì ? TPP là một hiệp định mang tính bước ngoặt, sẽ làm thay đổi cuộc chơi trong nền thương mại Việt Nam và Quốc tế. Bạn vẫn muốn biết rõ hơn về TPP ? Sau đây là những điều căn bản nhất mà bạn cần biết về hiệp định này...

Nội dung khác