Đối thoại giữa tiềm thức và siêu thức

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
02:10 CH @ Thứ Hai - 29 Tháng Sáu, 2009

Để theo dõi đối thoại dưới đây, các Bạn hãy hình dung :

Khi ví Con Người như một Hộp Kính.

Vị trí không gian mà nó được đặt là ( Ý Thức ) - Những thứ nội tại được xếp trong hộp kính ( Bản Thức ) - Thế giới bên ngoài là ( Vô Thức ) - Khả năng cảm thụ Thế giới bên ngoài của chiếc hộp ( Tiềm Thức ) - Hình ảnh thế giới bên ngoài soi vào hộp kính ( Siêu Thức ).

Tiềm Thức ( TT ) : Ta như là Hồn của Bản Thể, nhưng bình thường Ta không tự cảm thấy Ta, chỉ khi nào Người đi vào Ta, Ta nhận biết được Người….Nhưng chính lúc ấy,Ta cảm thấy Ta không phải là Ta nữa – vì Ta đã bắt gặp cái mà Bản Thể vốn từng không có! Khiến Ta khát khao….

Siêu Thức (ST): Ta là chính Ta, trong Thế giới Vô thức, chỉ theo các qui luật mà Ta trong đó, trôi theo thời gian chứ không phải theo những con đường, nhưng ta cảm nhận được không gian trên Dòng Thời gian mà ta đang trôi. Còn Bản Thể của Ngươi đi trên đường, trong không gian mà Bản Thể tồn tại…Trong hành trình Thời gian mà trong đó Ta đến, Ta gặp Ngươi, Ngươi bắt gặp Ta, Ta cũng chẳng vì thế mà thay đổi, hay suy xuyển, nhưng chúng ta đã trò chuyện được với nhau…

TT: Ôh! Nhưng tại sao chúng Ta lại trò chuyện được với nhau nhỉ ? Nhưng như cách Người nói, thì Ta cũng dường như là một phần ST đối với những Kẻ khác giống Ta ?

ST: Ta muốn nói: điều mà Ta gọi là Dòng Thời gian ấy, thực ra nó gồm vố số Tia Thời gian vô hướng mà không theo những ‘Con đường’ nào cả, bởi vậy Ngươi chỉ bắt gặp một phần vô cùng nhỏ những sự kiện ấy….mà Ta đã theo một trong những Dòng Tia Thời gian như vậy để đến tình cờ gặp Ngươi ở một nơi cụ thể như bây giờ mà thôi…

Thế giới bên ngoài Hộp Kính của Ngươi, Muôn Vạn Vật nhờ phản chiếu ánh sáng mà chạm đến được Hộp kính của Ngươi . Ngươi cảm thụ được mà trăn trở về Thế giới bên ngoài Hộp Kính, mà Ngươi không hề thấy trước đó thôi, chứ không thể trò chuyện được vì chúng là Vật Thể không có Sự Sống. Còn để trò chuyện được với Ta thì Ngươi phải có những điều gì đó gần giống hay thuộc về Thế giới mà Ta đang trong đó. Ta không chạm đến Ngươi bởi thứ ánh sáng phản chiếu, mà xuyên vào được Hộp Kính của Ngươi – vì Ta là Sự Sống Vô Hình trong Dòng Tia Thời gian – thứ Tia có thể xuyên thấu vạn vật. Như Ngươi thấy đấy, vì thế trong Hộp Kính Ngươi cũng cảm thấy Thời gian trôi là vì thế.

Ta đã chạm đến muôn vàn những cái khác, những Vật Thể trên dòng Thời gian trôi chảy, cái đó làm nên sự kiện của Thế giới mà Ta là một phần trong đó, có nhiều cái đi cùng ta trong Dòng Thời gian mà tình cờ đến với Ngươi thôi. Và bây giờ là Ngươi tham dự vào nữa, nhưng chỉ ở trong Hộp Kính của Ngươi mà thôi, trừ khi Ngươi có thể ra khỏi Hộp Kính này mà đi cùng ta trong Dòng Thời gian, Ngươi có thể sẽ đến được những Hộp Kính khác Ngươi, ở đâu đấy…

TT : Ta hỏi nhé : Nhiều khi Ta thấy Bản thể giật mình giữa đêm, hay hú lên những tiếng lạ lùng…Ta tuy thuộc về Bản Thể ấy, nhưng cũng chẳng thể nào hiểu được ! Phải chăng có Linh Hồn của nhiều Bản Thể khác trong Thế giới của Người ? Người có cảm thấy thế không ?

ST : Cái Nhà với nhưng đồ vật của nó nó hiện hữu, nhưng Không gian mà chúng trong đó không nhìn thấy, nhưng là có thật ! Không có Không gian, thì Cái nhà và các đồ vật sẽ ở đâu ? Ngôi nhà biến mất thì Không gian của ngôi nhà đó ( là một phần của không gian rộng lớn ) chẳng mất đi đâu cả, nhưng cái Khí, cái Hồn của nó sẽ còn lại một thời gian nữa đấy, Ta đi qua cảm nhận thấy hơi hướm của nó trong Thời gian Tuyệt đối.

Những Vật không phải Sự Sống, không cảm thấy Không gian. Nhưng những Sự Sống như con Ruồi, cái Muỗi lại cảm thấy cái Không gian cùng các đồ vật trong Ngôi nhà đó, nên mới đậu được vào cái gì đó như chúng muốn. Nhưng con Ruồi cái Muỗi lại có cảm thấy Thời gian đâu ? Cảm thấy Thời gian Tương đối chỉ có Con Người ( Sự sống có Hồn ) mà thôi ( nhưng mới là Thời gian trong cái Hộp Kính của Ngươi - với sự hữu hạn của Vật chất ), chứ chưa phải là Dòng Thời gian Tuyệt đối ( cùng một thời điểm mà Sự vật có thể hiện hữu ở bất kì Không gian nào ) - Chỉ Có Sự Sống có thể Tái sinh ( Linh ) mới có năng lực ấy. Bởi vậy ta có thể cảm thấy !

Nguyễn Tất Thịnh

- Chuyên gia tư vấn Doanh nghiệp
- Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

Cùng một tác giả:

1. Nghề giám đốc, NXB Chính trị quốc gia, 2002 (sắp đăng tại chungta.com)

2. Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam, NXB Phụ nữ, 2006 (sắp đăng tại chungta.com)

Sắp ra mắt:

3. Hành trình về Tâm linh bản ngã

>>
Xem trang Tác giả...

Cái gọi là Bản thể cũng như ‘Ngôi nhà’ đó thôi. Và Ngươi như ‘cái Hồn, cái Khí’ của ‘Ngôi Nhà đó’. Như lúc này, Ta vẫn trò chuyện được với Ngươi, đi vào ‘Ngôi Nhà của Ngươi’ – cái thân xác gọi là Bản Thể ấy. Nhưng Bản thể vẫn đang chuyên chú vất vả làm những việc trong Đời sống của nó, rất có thể không cảm thấy câu chuyện này, nhưng khi Bản thể trở về trạng thái tĩnh lặng, ấy là lúc Ngươi trở nên rất nhạy cảm với những Thế giới của Chúng Ta….và lên tiếng…

Bởi vậy Ta biết trong những cái Ta đã từng bắt gặp có rất nhiều Linh Hồn….Như Ta đã nói: Ta trôi đi vô vi trong Dòng Tia Thời gian với qui luật của Thế giới, gặp những Linh Hồn đã thoát khỏi Bản Thể Ai đó, vào đúng Thời điểm mà Ta chạm đến, Linh Hồn của Kẻ đó đã hòa chung vào Thế giới của Chúng ta mà tiếp tục trôi chảy….Và ví như gặp được Bản Thể của Ngươi lúc này đây, thì Bản Thể của Ngươi cũng có thể sẽ cảm được Linh Hồn đó, khiến Bản Thể của Ngươi có những điều lạ lùng như vậy ! ….

TT : Trong cái Hộp kính của Bản thể, Ta thấy có quá nhiều các Qui tắc mà các Bản Thể khi chung sống với nhau nghĩ ra, các Bản thể trong Đời sống của họ, dường như họ theo các Qui tắc là chính, mặc dù cũng tìm kiếm ra nhiều Qui luật ở ngoài Vô Thức lắm. Nhưng rất nhiều khi Ta không tin lắm vào những thứ đó, nhưng vào cái gì thì Ta cũng rất mơ hồ. Người đã hành trình trong Vô Thức, xin hãy nói cho Ta hiểu về các Qui luật mà Người trong đó ?

ST : Ah, ra thế? Hóa ra Ngươi chỉ là một Hộp kính nhỏ ( Bản Thể ) trong một Hộp Kính lớn hơn Ngươi rất nhiều ( các Ngươi vẫn gọi là Xã hội ấy ).

Thế Giới mà Ta trong đó ( chứ không phải trong Hộp kính của Ngươi đâu ) không hề có các Qui tắc, chỉ có các Qui luật gắn với Thời gian và tuyệt đối đúng với Vạn Vật mà thôi.

Đó là 5 qui luật mà một Kẻ là Nguyễn Tất Thịnh( Sứ giả của Vô Thức đã gửi Linh Hồn của anh ta vào trong một Hộp Kính tương tự đang ở đâu đấy ) đã từng nhắc các Ngươi.

Ta nói thêm để Ngươi thấu đáo : Tia Ánh sáng mà Ngươi nhìn thấy, khi được phát ra bởi một Vật Thể nào đó thì có thể truyền đi được không hạn chế trong Không gian vô tận, nhưng sẽ bị cản, hay phản chiếu khi gặp một Vật Thể khác mà dần suy yếu. Các Tia khác mà các Ngươi từng biết ( như X, α, β,... hay gì đi nữa …) có khả năng xuyên qua những Vật Thể chắn đường chiếu của nó. Nhưng đều bị nhiễu loạn. Bởi vậy nếu các Qui luật mà các Ngươi hiểu được cũng là nhờ những tia đó, nhưng cũng chỉ hiểu được một phần và chỉ là phần Vật chất của các Bản Thể hay Vật thể mà thôi. Hãy nhớ như đã nói ở trên Ta chính là Sự Sống Vô Hình có thể Tái sinh nên Ta Linh, bởi vậy không những trò chuyện được với Ngươi mà nhận biết được cái Hộp Kính Xã hội nơi Ngươi tồn tại trong đó

TT : Và Người thấy các Linh Hồn trong Thế giới Vô Thức như thế nào ? Ta có thể trở thành Một Linh Hồn nào đó không ?

ST : Các Bản Thể là Vật Thể Sống, nên có Từ Trường + Điện Trường + Sinh Trường. Những Trường này bị hữu hạn bởi các năng lực Vật lý của mỗi Bản thể, nên bị gò bó bởi xung quanh Không Gian bé nhỏ mà các Ngươi trong đó, và không thoát ra được cái vỏ của Hộp Kính Xã hội. Nhưng ngoài ra còn có Tâm Trường nữa. Chỉ khi nào Tâm Trường của Bản Thể phát được và đủ mạnh thì mới thoát ra được những vỏ Kính của mình và của Xã hội từ đó đi vào Vô Thức, lênh đênh trôi trên một Dòng Tia Thời Gian nào đó để lại có thể là Siêu Thức đối với Hộp Kính khác là Ai đó mà thôi.

Khi câu chuyện giữa Ta và Ngươi xảy ra, Ngươi có thể đếm là bao nhiêu giờ phút con số trong Hộp Kính Xã Hội mà Ngươi trong đó, nhưng các Tế bào vật chất của Bản Thể Ngươi đâu có cảm nhận về thời gian đó ! Chỉ chính Ngươi mới cảm nhận được mơ hồ thôi, trong cái Hộp Kính và vẫn loanh quanh trong Không gian nào đó thôi! Bởi vậy là tương đối ! Còn Dòng Tia Thời Gian Tuyệt đối đã để lại Ta ở đây, cũng trong một Không gian nhưng bên ngoài Ngươi, mà trò chuyện. Nhưng Dòng Tia Thời Gian đã xuyên qua, thấu cảm Ngươi từ lúc chạm vào Ngươi, và bây giờ đã ở tận không gian nào đó xa lắc xa lơ, tại đó cũng có Ta đang trò chuyện với một Hộp Kính nào khác đấy.

Bản Thể Sống như một Hộp Kính, nên Ngươi như là một phần Hồn của Hộp Kính đó, nhưng nếu Ngươi mang được Tinh Thần của Bản Thể thoát ra khỏi được cả cái Hộp Kính Bản Thể lẫn Hộp Kính Xã hội, hòa vào một trong những Dòng Tia Thời Gian Tuyệt đối như Ta, hơn nữa lại có thể hiện hữu vào Hộp Kính là Ai đó gần giống như Ngươi, trò chuyện được với những Hộp Kính khác ở bất cứ lúc nào và Không gian nào thì gọi là Linh vậy.

TT: Siêu thức ơi, Người cho Ta đi theo với…

ST : Ta không có cách gì kéo Ngươi đi theo ta được cả, vì Bản thể đã giữ Ngươi lại. Nhưng có những Hộp Kính phát sáng từ bên trong, đủ mạnh bởi Tâm Năng, có thể thoát ra khỏi Hộp Kính và Hộp Kính Xã hội mà trôi vào Dòng Thời Gian Tuyệt đối.

Ta nhắc Ngươi, về 5 Qui luật tuyệt đối trong Dòng Thời Gian, Ngươi phải giúp Bản thể tuân thủ đúng 5 Qui luật đó, ngay ở trong Hộp Kính của Ngươi và của Xã hội, theo cách có thể phát sáng – nghĩa là phần Vật chất của Bản Thể có thể cháy lên được. Nếu không chính Ngươi cũng dần trở thành Vật chất tối, vì thế ngay cả khi có một Vật Thể nào đó từ Thế Giới Vô Thức lao vào Hộp kính Ngươi làm vỏ nó vỡ vụn, thì Ngươi tuy là phần Hồn, cũng chỉ có thể lảng bảng tương đối lâu hơn một chút cái Bản thể Vật chất của Ngươi mà thôi rồi tiêu biến đi không dấu vết....trong chính cái Hộp Kính Xã hội to hơn chứa Ngươi. Vì thế không chỉ là Ta mà không thể có bất cứ một Dòng Tia Thời gian Tuyệt đối nào có thể bắt gặp được Ngươi trong Thế giới Vô Thức nữa !

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Bàn về Tâm linh và Tâm thức

  12/12/2008Nguyễn Tất ThịnhTôi muốn khởi đầu cho những bài viết tiếp sau về chủ đề mà bất cứ ai, tạm có thể nói về bản thân là trải nghiệm, cũng ít nhất đôi lần tự đặt câu hỏi. Thực ra, cho dù là Vô thức, ai cũng đang hành trình đến…để thấy được rằng: Có một điều gì đó cựa quậy sống động từ sâu thẳm đời sống tinh thần, một khi Ngộ được, sẽ giải tỏa được kho năng lượng vô hạn của Bản thân…
 • Tiềm năng con người qua nhãn quang khoa học - khai mở tiềm năng bằng tri thức

  30/01/2008Hồ Văn Khánh"Tiềm năng" có nghĩa là năng lực tiềm tàng trong cuộc sống, những nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Chúng có thể đã, đang và sẽ biểu hiện qua muôn hình vạn trạng của tạo vật trên mọi khía cạnh, sắc thái của vạn hữu tùy theo thiên chức nhân duyên hay sự điều tâm rèn luyện mãnh liệt...
 • "Tâm linh"... chẳng siêu hình tý nào!

  23/05/2007Nguyễn Bỉnh QuânCó anh bạn bảo tôi: Người Việt mình không có tâm thức tôn giáo triệt để mà chỉ hay tin các "điềm". Một cụ lão thành, 57 năm tuổi Đảng, sáng ra đi đâu vẫn ngại gặp cô hàng xóm nặng vía. Thấy cô là cụ quay vào chờ một lúc sau mới đi.
 • Vài nét về tình hình nghiên cứu vấn đề ý thức trong thời gian gần đây

  04/11/2005Phạm Kiều OanhHàng ngàn năm nay, vấn đề ý thức luôn là trung tâm chú ý của các nhà triết học. Từ nhiều thế kỷ trước công nguyên, các nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã đặt vấn đề nghiên cứu ý thức và giờ đây, đầu thế kỷ XXI, vấn đề ý thức vẫn luôn là điểm nóng mà xung quanh nó đã nổ ra biết bao cuộc tranh luận chưa ngã ngũ.
 • Tìm hiểu bản chất của ý thức

  12/10/2005GS. Đoàn Xuân MượuTừ khi loài người hình thành, tiến hóa, biết lao động kiếm sống, ý thức phát triển song song với khả năng giao tiếp, ngôn ngữ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều triết thuyết của phương Đông và phương Tây bằng con đường minh triết và duy lý, về quá trình phát sinh của ý thức...