Mô hình xử lý thông tin đi trong ứng dụng Internet Web based (client – server application)

Bùi Quang MinhHanoisoftware
11:47' SA - Thứ bảy, 06/05/2006
 • Ứng dụng Client Server là ứng dụng có nhiều người truy cập, thao tác với cơ sở dữ liệu chung đặt tại server và nhiều máy trạm khác truy cập khai thác dữ liệu dùng chung đó; trường hợp đặc biệt cùng 1 máy trạm có thể vừa hiệu chỉnh data chung lại tại server vừa khai thác như một người dùng thông tin client. VD như update tin tức trong WEB++ và đọc duyệt lại thông tin như users thông thường.
 • Ứng dụng Internet Web based là ứng dụng mà đặt server tại Internet và truy cập từ các máy trạm tới thông qua hệ thống server trung gian của các nhà cung cấp dịch vụ đường truyền ISP. (Có thể dùng lệnh tracert http://www.giaothongvantai.com.vn/ để xem đi từ server nào đến server nào.)
 • Đường đi của thông tin từ cơ sở dữ liệu tại Hosting server tới Máy trạm client như sau:
  • Đọc lên từ server hosting theo lệnh của phần mềm
  • Đi qua hệ thống servers của các nhà cung cấp dịch vụ ISP
  • Đi qua hệ thống server trên mạng nội bộ
  • Tới trình duyệt Internet Explorer của máy trạm đang truy cập Internet
 • Để ưu tiên phục vụ lượng lớn Clients truy cập tới 01 server, không làm cho nhiều clients cảm thấy việc phục vụ cung cấp data của Server chậm, thông thường hệ thống Web – based sử dụng các biện pháp “cache” lưu tạm thời những data hay được client khai thác tại các phần khác nhau của hệ thống để clients đọc nhanh hơn, không phải đòi xử lý lại tại đầu server. Cụ thể ví dụ thông tin Home page được cache đâu đó tại các phần sau (xem sơ đồ):
  • Cache chủ động tại phần mềm, mỗi khi có yêu cầu đọc data base, phần mềm tự lục lại data cache tạm thời; không có mới truy cập data base đọc data lại
  • Cache tại hosting server do hệ điều hành phụ trách dựa trên thông tin nào hay bị yêu cầu gửi khỏi server
  • Cache tại servers tại các nhà cung cấp ISP cũng do nhu cầu tối ưu lưu lượng truy cập tới Website và yêu cầu log truy cập về an ninh
  • Cache tại server của mạng LAN giúp cho các máy trong mạng nội bộ cùng đọc tới 1 trang tại 1 site dung lại được cho nhau, nhanh hơn
  • Cache tại Internet Explorer để duyệt đi duyệt lại cùng 1 trang không phải đọc lại.
 • Vì vậy, mỗi khi cơ sở dữ liệu đã thay đổi, do cache chưa được làm tươi (Refresh ) nên ta vẫn thấy data là data cũ.
 • Ứng dụng application chỉ có thể can thiệp tới cache của Software và caches tại Hosting server. Những caches khác nằm ngòai khả năng quản lý của Software. Thông thường sẽ do thiết đặt và dung lượng phục vụ cache, temporary directories, thời hạn tối đa cần làm tươi lại cache… đặt tại server ISP, server của mạng LAN hoặc chính trình duyệt Internet Explorer.

Hanoisoftware
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,