Vì sao doanh nghiệp nhỏ ít lập kế hoạch kinh doanh?

08:45 SA @ Thứ Năm - 07 Tháng Bảy, 2005

Đầu năm mới, bên bàn làm việc của mình, liệu giám đốc và một chủ doanh nghiệp nhỏ có một bản kế hoạch kinh doanh kèm theo các kế hoạch hành động chi tiết để làm cơ sở cho sự phát triển của doanh nghiệp trong cả năm?

Kế hoạch kinh doanh là tổng hợp quá trình nghiên cứu ý tưởng kinh doanh, hoạch định kinh doanh của một dự án kinh doanh hoặc đầu tư, hoặc của một doanh nghiệp trước một giai đoạn mới. Một kế hoạch kinh doanh tốt chỉ ra tất cả những vấn đề cần thiết để chuẩn bị trước khi thực hiện dự án và những việc cần làm (kế hoạch hành động) trong quá trình thực hiện dự án.

Trên thực tế, các doanh nghiệp nhỏ ở nước ta hàng năm chưa chú trọng vào việc lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới. Vì sao?

Click:

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung khác