Về sự phát triển và cách sống của một Con Người

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
03:18 CH @ Thứ Tư - 25 Tháng Hai, 2009

Trong những slides dưới đây, tôi đã tổng kết sự quan sát, suy ngẫm của mình đối với Thiên Nhiên Cỏ Cây, và gắn nó với đời sống của một Con Người.

Các bạn hãy thử thay đổi thói quen 'lướt web' mà từ tốn click xem slides, đọc và suy ngẫm cùng với tôi...

Tôi muốn nhấn mạnh một điều: Có những người tự nhận mình là 'Cây Đa Cây Đề' thì đừng tranh ăn với Cây nhỏ và những Cây nhỏ cũng tự phải thấy bổn phận của mình mà sống cho có trật tự... ! Bản chất cuộc sống là Tương tác + Hoạt Hóa + Cộng Sinh là thế!

Xem những suy ngẫm cùng tác giả...

LinkedInPinterestCập nhật lúc: