VC: Chìa khoá để thành công trong đầu tư

08:35 SA @ Thứ Tư - 27 Tháng Bảy, 2005

Việc điều hành quản lý công ty đóng góp một phần lớn vào tiềm năng thành công của một dự án đầu tư. Nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều tiến nếu có được đội ngũ lãnh đạo công ty xuất sắc.

Khi quyết định đầu tư vào một công ty, nhà đầu tư nên chú ý tới những điểm sau:

1. Các số liệu về tình hình hoạt động của công ty phải rõ ràng. Nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào những công ty có:

• Số liệu về tình hình hoạt động trong những thời kỳ trước đây được công bố rõ ràng và chi tiết.

• Số liệu về tình hình hoạt động hiện tại của công ty cũng phải công khai và rõ ràng. Số liệu đưa ra phải không được cũ hơn 2 tháng nếu không sẽ không phản ánh được tình hình làm ăn của công ty trong thời điểm kêu gọi đầu tư.

Click:

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: