Vấn đề xây dựng 1 thế giới quan mới

03:51 CH @ Thứ Bảy - 26 Tháng Tư, 2003

Nhiều điều khôn ngoan chúng ta đã tích tụ được lại có thể mất đi tính hợp lý bởi kiến thức bị phân đoạn, thông tin quá tải, nội dung thay đổi liên tục thậm chí có khi trái ngược hoàn toàn, nhiều thông tin thiếu chắc chắn... Tất cả làm cho tâm lý của con người trong xã hội hiện đại thiếu ổn định, không vững chắc.

Trong bối cảnh ấy, suy nghĩ vững chắc những vấn đề Triết lý sẽ đóng góp một vai trò quan trọng với chúng ta.

Tôi coi Lý thuyết hệ thống là 1 cách nhận thức quan trọng có thể giúp ta xây dựng những kiến thức nền móng, quan trọng nhất !

Triết lý như tôi hiểu đơn giản là việc tư duy rõ ràng về thế giới mang tính phổ quát tổ hợp các lĩnh vực khác nhau của kiến thức và kinh nghiệm. Chúng tổng hợp những thành quả của nhiều của những khoa học khác nhau, triết học, tôn giáo. Chúng cung cấp một bức tranh tổng thể hơn là tích hợp những lĩnh vực, cái nhìn nhỏ, đơn nhất của thực tế.

Triết lý cùng với tư duy hệ thống có thể cung cấp khung nhìn và nghĩ đầy đủ, rõ ràng về mọi thứ (về thế giới, xã hội có chúng ta trong đó) bằng cách trả lời những câu hỏi cơ bản, vĩnh cửu mà mỗi người phản chiếu chúng trong suốt cuộc đời mình, dù ở bất kỳ thế hệ nào. Những câu hỏi chỉ là bề mặt của những vấn đề phức tạp và sâu sắc nhất của kiến thức. Nhờ đó nó giúp cho chúng ta tồn tại, đối phó với sự phức tạp, thay đổi; có cái nhìn sáng sủa về tương lai và hướng dẫn ra những quyết định hình thành nên tương lai ấy.

Bởi vậy nó là quan trọng, cần thiết và là thành phần không thể thiếu của kiến thức. Nó còn hay được gọi là Thế giới quan.

Mỗi thời trả lời những câu hỏi triết lý vĩnh cửu bằng kiến thức và công nghệ của thời mình. Thời đại của chúng ta ngày nay, nhiều nguyên lý khoa học hiện đại với cơ sở tư duy hệ thống có thể kết nối nhiều kiến thức chuyên ngành khác nhau cho ta cái nhìn triết lý của 6 vấn đề cơ bản sau đây, nếu ta coi hệ thống là Xã hội con người vận động trong môi trường tự nhiên mà mỗi chúng ta là một thành viên của hệ thống !


Tư tưởng Triết học

Chúng ta bắt đầu với ý tưởng triết học là một loại suy nghĩ sâu sắc, sáng sủa; thực chất là đưa tư duy và ngôn ngữ của chúng ta vào trong trật tự duy nhất. Ngôn ngữ và phân tích hiểu biết rõ ràng này bắt nguồn từ việc đoán nhận rõ ràng tất cả biểu thức và truyền thông, cách thực hiện hoàn toàn đặc biệt của triết học, lõi của triết học mới. Cũng chính bài viết này, ở dạng tồn tại vật lý như một chuỗi ký hiệu trong một mô thái và có thể diễn xuất được đặc biệt trong khung biên dịch và ngôn ngữ đặc biệt.

Không thể cho triết học nằm ngoài ngữ cảnh của các quá trình và sản phẩm của nó. Dưới sự tôn kính đó, triết học được hiểu như một quá trình của việc suy tưởng, từ đó những ký hiệu ngôn ngữ được sản sinh và chuyển giao. Nó bao gồm những mẫu dạng ngôn ngữ thông thường của việc nói, nghe, đọc và viết, và cả những dạng ngôn ngữ khác như sơ đồ, biểu thức toán học và ngôn ngữ dấu hiệu. Những tác giả bài này suy tưởng như người viết nó; những người đọc suy tưởng như đọc nó. Chính bài này giống như triết học cũng không thể có bất kỳ sự tồn tại nào ở ngoài ngữ cảnh của sản xuất và tiếp nhận bài viết.

Cái gì phân biệt sự sản xuất ngôn ngữ của triết học với những cái khác? Thật hấp dẫn để phân biệt triết học trên cơ sở nội dung, về cái nó nói. Rồi chúng ta tin tưởng, khi vài nhà triết học điều khiển học được gợi ý, triết học là ngôn ngữ tham chiếu tới những câu hỏi sâu đặc biệt, như về tồn tại và kiến thức, bản chất của tư duy, và sự đúng đắn tận cùng. Điều này không sai, nhưng không tin rằng đó là định nghĩa tốt.

Tiêu điểm tốt về việc coi suy tưởng như một quá trình dẫn dắt chúng ta cho triết học như bất kỳ ngôn ngữ nào chỉ đạo trong một thái độ nhất định. Đặc biệt, bất cứ lúc nào chúng ta liên tục hỏi với những vấn đề trong chiều sâu " Tại sao" và " Như thế nào" để phân tích 1 cách tích cực nằm ở dưới các giả thuyết và dịch dần tới những nền tảng kiến thức phức tạp, rồi những cấu trúc tất yếu là triết học. Như vậy chúng ta xây dựng triết học của ngôn ngữ, của tâm trí hoặc của định luật khi chúng ta xem xét những đề tài đặc biệt này trong chiều sâu của nó. Chắc chắn chúng ta cũng có thể cho phép có một triết học của 1 ngành nghề nào đó nếu chúng ta có ước muốn.

Trong khi chúng ta theo đuổi trong câu hỏi hỏi về phía chiều sâu suy nghĩ như vậy - triết học, tất nhiên chúng ta được triết học truyền thống phác thảo. Nhưng cái gì phân biệt chúng như những vấn đề triết học tinh hoa là tính tổng quát của nó. Như vậy nếu chúng ta hạn chế phát biểu Triết học cho 1 ngành thì rồi có lẽ chúng ta có thể tránh phát hành triết học chung nhất định. Triết học sẽ đơn giản là kết quả của việc suy tưởng trong một miền thảo luận không giới hạn.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: