“Tư duy lãnh đạo trường tồn và phát triển...”

10:45 SA @ Thứ Bảy - 02 Tháng Bảy, 2005

-Theo ông, người lãnh đạo trong DN hiện nay cần phải hành động như thế nào để có thể thay đổi được cách quản lý một DN?

Việc thay đổi được cách quản lý một DN, hay tổ chức một Cty cũng giống như một tảng băng lớn đang trôi. Việc người lãnh đạo thay đổi mục tiêu chiến lược cũng như đường lối của một Cty cũng giống nhưđổi hướng đi của một tảng băng.

Có hai yếu tố để có thể di chuyển được "tảng băng DN" đó là thay đổi dòng chảy và luồng gió xung quanh tảng băng đó.

Click:

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: