Tranh và Hợp hay Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

11:08 SA @ Thứ Hai - 04 Tháng Bảy, 2005

Cuốn sách được đánh giá là kim chỉ nam đưa các thương nhân tới thành công, một cuốn sách đã hoàn toàn phủ nhận câu nói truyền thống của giới doanh nhân rằng "thương trường như chiến trường" - cuốn sách "Tranh và Hợp hay Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh", nhà xuất bản Thống kê phát hành.

Thương trường là chiến trường - đó là câu nói truyền thống của những người kinh doanh. Trong cạnh tranh bạn phải tỏ ra khôn ngoan hơn đối thủ, giành giật quyết liệt thị phần, khuếch trương thương hiệu hàng hoá, khống chế nhà cung cấp, khoá chặt khách hàng. Theo đó sẽ luôn có kẻ thắng, người bại trong kinh doanh "Chỉ thành công thôi chưa đủ, phải làm sao cho kẻ khác thất bại nữa".

Tuy nhiên, quan điểm đó đã có nhiều thay đổi. Trong cuốn sách “Tranh và Hợp hay Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh”, các tác giả nhận định rằng thương trường giờ đây không hoàn toàn toàn chỉ là chiến trường. Kinh doanh là chiến tranh và cũng là hoà bình. Kinh doanh là sự hợp tác khi cần tạo ra chiếc bánh, nhưng sẽ là cạnh tranh khi cần chia phần chiếc bánh đó.

Vậy câu hỏi đặt ra là hợp tác như thế nào và cạnh tranh như thế nào? Đâu là những chỉ dẫn cho sự cạnh tranh - hợp tác… Mục đích của kinh doanh là mang lại những điều có lợi cho mình. Nhưng nếu khư khư chỉ nghĩ tới phần của mình mà để việc cạnh tranh làm hỏng chiếc bánh thì các đối thủ sẽ chẳng còn gì để chiếm lấy… Ngược lại, nếu hợp tác, cố tạo ra chiếc bánh mà phải quên đi lợi ích của mình để rồi không chiếm được phần nào trong đó thì cũng không phải là giải pháp thông minh.

Để giải đáp tình huống phức tạp này, cuốn sách nhấn mạnh tới tầm quan trọng của lý thuyết trò chơi, lý thuyết tập trung vào vấn đề gây nhiều khó khăn nhất: đó là xây dựng các chiến lược đúng đắn và ra các quyết định đúng đắn.

Kinh doanh ngày nay diễn ra trong một thế giới đầy phức tạp, và trong trường hợp có nhiều yếu tố liên hệ tương tác qua lại lẫn nhau và không một quyết định nào có thể được đưa ra hoàn toàn độc lập với các quyết định khác, lý thuyết trò chơi sẽ đi thẳng vào điểm chính, chỉ cho bạn biết những gì cần phải làm trước hết trên quan điểm chiến lược.

Trong nhiều trường hợp, lý thuyết trò chơi giúp vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh cho mỗi tình huống kinh doanh, trên bức tranh này bạn có khả năng nhận định tất cả khía cạnh mà thông thường vẫn bị bỏ qua. Chính trong những khía cạnh bị sao nhãng đó mà một số cơ hội tốt nhất có thể được phát hiện.

Các bạn sẽ tiếp cận với lý thuyết trò chơi thông qua những câu chuyện có thực, với những nhân vật và những công ty mà bạn có thể dễ dàng nhận ra. Đây là những câu chuyện về các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác, thành công và thất bại, đôi khi gặp những điều hết sức bất ngờ. Một số câu chuyện về chiến tranh, một số khác về hoà bình.

Các tác giả áp dụng lý thuyết trò chơi để giải thích mỗi thành công và thất bại. Mỗi câu chuyện đều là những bài tập tình huống để tham khảo với các phân tích chi tiết và đầy đủ về các nguyên tắc được áp dụng trong đó.

Đúng như tên gọi “Tranh và Hợp hay Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh”, cuốn sách sẽ cung cấp đủ bài tập tình huống về cách lý thuyết trò chơi được áp dụng. Qua đó, bạn sẽ tự phát hiện ra sức mạnh của nó, cảm nhận nó được áp dụng và học cách áp dụng nó cho chính bản thân mình.

Nguồn:VTV
LinkedInPinterestCập nhật lúc: