Chia sẻ về sự phát triển của một cộng đồng, xã hội, dân tộc

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
11:12 SA @ Thứ Ba - 03 Tháng Hai, 2009

Đã có rất nhiều tác giả, các bài viết về văn hóa của một cộng đồng, dân tộc hay xã hội. Ở đây tôi đi sâu chú giải theo cách nhìn khác: những điều cơ bản nhất làm nên nền văn hóa đó (tôi tạm gọi là Tứ Tượng- theo ngôn ngữ Kinh Dịch: 4 trụ cột thiết yếu nhất), được hình thành, tích lũy và phát triển theo suốt chiều dài của mỗi Cộng đồng/ Dân tộc/ Xã hội.

Tôi nghiên cứu thấy rằng: dân tộc nào, đất nước nào có Tôn giáo, sản sinh ra những tác phẩm khoa học, triết học, nghệ thuật... như là những nền tảng phát triển của Nhân loại (mà cả Nhân loại biết đến, đang kế thừa và sử dụng) thì cho dù nhất thời có gặp Thiên tai, Địch họa, thậm chí Nhân họa rồi cũng thoát ra được mà phát triển trở thành hùng cường.

Nhưng xin được lưu ý bạn đọc trong Slide số 2: những mũi tên hướng tới của 'Tứ tượng'đó.


Kính thưa bạn đọc.

Người ta đang nói đến cách đọc kiểu 'lướt web' bởi người đọc muốn truy cập thông tin mà họ quan tâm. Nhưng những bài viết của tôi và trong web chungta.com lại mong muốn bạn đọc suy ngẫm cùng, càng đọc nhiều lần càng tốt... không chỉ ở hiểu mà quan trọng là khơi dậy, phát triển trong tư duy Bạn đọc những suy nghĩ của chính mình. Một cách giản dị tôi gọi đó là chia sẻ tri thức để chúng ta cùng nhận ra và đi đến những Chân giá trị.Xem những suy ngẫm cùng tác giả...

LinkedInPinterestCập nhật lúc: