Năng lực cốt lõi của thế kỷ 21

08:28 SA @ Thứ Năm - 07 Tháng Bảy, 2005

Cho dù công cuộc đổi mới ngày càng được coi là nguồn chống đỡ duy nhất của sự tăng trưởng, của lợi thế cạnh tranh và sự hưng thịnh mới, nhưng cuộc khảo sát do Athur D.Little tiến hành ở 669 công ty trên toàn cầu đã cho thấy dưới 25% các công ty tin rằng thời điểm cần phải đổi mới là khi họ thành công trên thị trường cạnh tranh. Sau khi đã thử vô số các giải pháp, các nhà lãnh đạo công ty hiện đang chấp nhận sự đổi mới trong toàn doanh nghiệp như là nguyên tắc hoạt động chủ yếu cũng giống như trước đây họ đã tuân theo những nguyên tắc về chất lượng, lập kế hoạch và quản lý.

Click:

Nguồn:Tầm nhìn
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: