Lời hứa thương hiệu và WTO

01:00 SA @ Chủ Nhật - 30 Tháng Bảy, 2006

Khi có ai đó yêu cầu bạn mô tả về thương hiệu của công ty mình, chắc hẳn không ít lần bạn sẽ chỉ vào logo, bảng hiệu, trụ sở công ty hay lãnh đạo doanh nghiệp... Đúng, đó là những yếu tố quan trọng phải có của một thương hiệu nhưng chắc chắn đó không phải là thương hiệu.

Vậy thì điều gì mới là thương hiệu? Đó là: câu khẩu hiệu của công ty; màu sắc chủ đạo; tuyên bố sứ mạng và các giá trị cốt lõi; hình ảnh bao bì; biểu trưng của thương hiệu; đồng phục của nhân viên; cách thức nhân viên phục vụ khách hàng; đoạn phim quảng cáo; chất lượng sản phẩm... Chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều nhưng một hoặc thậm chí tất cả các yếu tố liệt kê trên không là thương hiệu. Thương hiệu chỉ bao gồm hai phần cơ bản.

Click: