Hy vọng, Niềm tin và Mơ ước

08:48 SA @ Thứ Ba - 08 Tháng Bảy, 2008

Con người tin tưởng, hy vọng và mơ ước về một tương lai tốt đẹp là hình ảnh đối lập với con người lo sợ trong hiện tại và day dứt về quá khứ.

Nhưng điểm quan trọng là cần biết và học cách Mơ ước, Tin tưởng và Hy vọng!

Vận động đem lại những thay đổi của thế giới vật chất. Mơ ước và hy vọng chính là động cơ để thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải một nguyên nhân nào khác. Mơ ước và hy vọng (hay gọi chung là khát vọng) định hướng tương lai của chúng ta. Nó chính là cái chưa tồn tại trong quá đặc trưng cho khả năng/xu thế trong quá trình vật chất vận động. Khát vọng cũng bao hàm trong chính nó cái ý thức về tương lai, mà tương lai – không đơn giản là hư vô mà chính là cái chưa thành hiện thực nằm trong bản thân sự vật với tư cách là khả năng phát triển của nó.

Khát vọng năm trong mọi chủ thể bao gồm con người. Nó lộ ra tương ứng với mỗi sự vật và điều kiện khách quan của nó cùng với thế giới. Chủ thể và khách thể luôn có cùng sự đồng nhất sâu xa.

Khát vọng của con người không phải là huyễn hoặc vì nó tìm được trong các khách thể của thế giới sự tương liên thân thuộc với chính nó. Cái nền tảng của sự đồng nhất đó nằm trong nguồn cội của vạn vật, và con người với cùng tư cách đó. Khát vọng là hình bóng cái chưa tồn tại của thế giới. Và cả vật chất nữa, bản thân nó cũng ở trong khát vọng.

Vậy là động lực của thế giới là tổng hoà của những khát vọng. Và tương lai lại chính là động lực của khát vọng. Tương lai thách thức khát vọng. Bản chất của khát vọng không những chỉ là cái chưa hiện tồn, mà nó còn là sự siêu nghiệm đã và đang vận hành. Tương lai là cái nền hạnh phúc và hy vọng phản chiếu vào đó mọi giấc mơ,. mọi tưởng tượng và cả điều không tưởng của một cuộc sống. Khát vọng không tồn tại bền vững để có thể ý thức được nó dù bằng cách nào. Nó buông rễ bám vào tương lai để hút lấy chất dưỡng sinh là khả năng thực hiện. Khát vọng gắn liền với “cơn xúc động của sự đợi chờ” cùng với những điều sợ hãi.

Và khát vọng chính là tương lai, lịch sử đẹp nhất của mỗi sinh thể – chính cá nhân mình.

LinkedInPinterestCập nhật lúc: