Chương trình sách giáo khoa còn quá nặng

03:51 CH @ Thứ Ba - 13 Tháng Giêng, 2004

Theo Bộ trưởng, chất lượng sách giáo khoa đang được nâng lên song các tác giả nên giảm tải chương trình học cho phù hợp với mặt bằng học vấn ở Việt Nam hiện nay. Nếu sách hay nhưng quá dài, khó, các em không tiếp thu được thì hiệu quả của việc đổi mới sách sẽ bị giảm nhiều. Tại một số địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn giáo viên không thể hoàn thành bài giảng trong một tiết học như yêu cầu của chương trình mới..

Ông Hiển cũng cho rằng, kiến thức của các bộ sách giáo khoa còn thiếu tính thống nhất. Cùng một môn học nhưng sách của mỗi lớp lại đưa số liệu khác nhau. Nhiều bộ sách vẫn còn những lỗi sơ đẳng.

Thừa nhận chương trình sách dài và còn một số thiếu sót nhưng Giáo sư Nguyễn Đức Thâm, Chủ biên sách giáo khoa môn Vật lý lớp 7, cho rằng, đây là điều tất yếu vì khối lượng công việc khổng lồ và quá phức tạp. Các tác giả sách sẽ điều chỉnh để chương trình phù hợp hơn.

Theo giáo sư Thâm, song song với nâng cao chất lượng biên soạn sách, ngành giáo dục nên chú trọng đến trang thiết bị dạy học và công tác đào tạo giáo viên. "Những người viết sách như chúng tôi lại không được tham gia vào Hội đồng duyệt mẫu thiết bị. Đến khi thiết bị hoàn thành lại không phù hợp với yêu cầu của sách. Như vậy, rất lãng phí", ông nói.

Trong 6 năm thực hiện đổi mới sách giáo khoa (1998-2003), ngành giáo dục đã biên soạn 156 cuốn sách lớp 6, 7, 8, 9. Trong đó, sách lớp 6 và 7 đã được triển khai đại trà. Đối với sách giáo khoa lớp 8, đây là năm cuối cùng thí điểm trước khi tiến hành đại trà vào năm học 2004-2005.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: