Cần phân tích mọi thông tin

03:51 CH @ Chủ Nhật - 29 Tháng Sáu, 2003

Có thể khẳng định rằng, thông tin do hoạt động marketing thu được chắc chắn sẽ giúp cho công ty thích ứng và vượt qua mọi biến động của thị trường. Tuy nhiên, khả năng sử dụng lợi thế này còn phụ thuộc vào chất lượng của những tin tức, vào sự phân tích sàng lọc chúng, có nghĩa là còn phụ thuộc vào công nghệ xử lý thông tin. Ở đây, việc phân tích cho được các thông tin có trong tay là rất quan trọng.

Thao tác đầu tiên trong công tác này là phải phân loại rồi hệ thống, sắp xếp vào từng loại vấn đề. Phải tách ngay ra những tin vịt, những tin đồn thổi, những đòn lạc hướng.

Sau khi phân loại thì phải giải đoán, phải so sánh vừa trực tiếp vừa gián tiếp với những số liệu, với những thông tin đã có, suy rộng ra, xem thử “Ở đây có vấn đề gì?”. Cần phải biết dựa trên cơ sở phân tích những thông tin đang có trong tay mà tổng hợp thành một thông tin mới, tức là phải biết biến cái chưa rõ ràng thành cái hiển nhiên để sử dụng kịp thời và có bài bản với những thông tin mới này.

Bằng cách liên hệ với những điều đã biết, ta có thể biểu thị cái mới thông qua những khái niệm và phạm trù đã biết. Phương pháp hệ thống hóa các thông tin marketing cho phép thấy được cái nào nằm trên mặt, cho phép ta thu được những thông tin giá trị nằm ở phía sau, phía dưới, ngõ hầu đem lại nhiều thành quả cho công ty trên thương trường.

Về mặt kỹ thuật sử dụng thực tế những thông tin do hoạt động marketing thu được vào hoạt động thu lời của công ty có thể minh họa bằng những thí dụ sau:

Khi phân tích đúng đắn thông tin có độ tin cậy cao sẽ biết được thị phần của doanh nghiệp trên một thị trường hàng hóa cụ thể. Thị phần đó xác định khả năng (quy mô) của công ty tác động đến thị trường nói chung cũng như với các đối thủ cạnh tranh nói riêng. Tùy theo số phần trăm của thị phần có thể thấy được công ty mình, doanh nghiệp của mình là nhất hay cũng tàng tàng như tất cả, có được vị trí mạnh hay cũng chỉ èo ọt thôi.

Nhờ có phân tích những thông tin người ta có thể theo dõi được động thái của thị trường đối với sản phẩm của công ty làm ra, theo dõi được sự thay đổi thị phần của sản phẩm công ty trên thị trường. Qua đó biết được vị thế của công ty trên thị trường đang tăng lên hay giảm đi.

Chỉ tiêu để xem xét việc tăng hay giảm vị thế của công ty trên thị trường là kết quả so sánh động thái của thị trường trong một thời gian nhất định. Chẳng hạn, nếu khi phân tích thông tin về tình hình thị trường cho thấy rằng trong 1 năm khối lượng thị trường giảm 10% mà thị phần của công ty trên thị trường chỉ  giảm có 5% thì chứng tỏ vị thế cạnh tranh và vị thế của công ty trên thị trường là tốt. Nhưng nếu thị trường tăng 15% trong khi đó thị phần của công ty tăng 10% thì có nghĩa là vị thế của công ty trên thị trường giảm.

Kết quả nghiên cứu thị trường và kết quả nghiên cứu các thông tin do hoạt động marketing mang lại có thể giúp ta vẽ được biểu đồ chỉ rõ tình hình cạnh tranh trên thị trường. Ranh giới vị thế của công ty trong bức tranh toàn cảnh này được chỉ ra một cách trực quan, đó là khoảng cách giữa các đối thủ cạnh tranh, do đó, cho phép tính đến những nguồn dự trữ cần thiết để công ty dành lấy vị thế có thể được trên thị trường.

Hoạt động marketing của công ty trên thị trường hàng hóa có khả năng giúp công ty lấy thêm thị phần mới trên thị trường. Trong trường hợp này, những thông tin marketing thu được sẽ là ngọn hải đăng chỉ cho biết con đường nào là ngắn nhất để dành được thắng lợi. 

Các chủ thể kinh doanh đều đánh giá cao những thông tin tin cậy và kịp thời do hoạt động marketing thu được và họ sẵn sàng trả giá cao cho những thông tin này vì đó là con đường ngắn nhất để chiếm lĩnh thị trường.


(Dương Thanh, theo Business)

LinkedInPinterestCập nhật lúc: