Cải cách kinh tế

Chủ tịch / Tổng giám đốc, InvestConsult Group
08:48 CH @ Chủ Nhật - 13 Tháng Tư, 2008
Thực tế đã và đang chỉ ra một cách rõ ràng là, nền kinh tế của các nước thế giới thứ ba đang tiềm ẩn những nguy cơ phải cải cách, cải cách triệt để. Nhiều người đặt vấn đề nếu tiến hành cải cách thì các nước này sẽ phải thay đổi những gì và cái giá phải trả là gì?

Đây là câu hỏi rất chính đáng nhưng tôi cho rằng, vấn đề không phải là cải cách cái gì mà phải là cải cách theo hướng nào? Thực ra, cải cách đã là chậm bởi các khuyết điểm đã tích tụ đến mức buộc phải thay đổi. Nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội, đặc biệt là một nền kinh tế với cấu trúc tự điều chỉnh, tự cân bằng hàng ngày, tự dịch chuyển đến sự hợp lý hàng ngày thì phải dùng phương pháp lượng biến để đổi mới, để cải cách nhằm tránh được những sự đổ vỡ do sự tích lũy của những nhân tố cản trở sự phát triển.

Trong lĩnh vực kinh tế, các nước thế giới thứ ba đã ý thức được sự cần thiết phải cải cách để đời sống nhân dân được cải thiện và để có thể hội nhập vào nền kinh tế chung. Đối với các nước này, những nội dung cải cách kinh tế cụ thể phải được và chỉ có thể được xây dựng và hoạch định trên nền tảng một lộ trình hay một chương trình cải cách kinh tế tổng thể và đồng bộ. Như đã khẳng định, vấn đề không phải là cải cách cái gì mà là cải cách theo hướng nào, tức là ít nhất nó phải được định hướng đúng đắn ngay từ đầu. Và để làm được điều đó thì các nước này cần phải xác định một mô hình kinh tế phù hợp. Vậy có hay không một mô hình kinh tế hiệu quả cho thế giới thứ ba?
Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: