Ảnh hưởng của tỉ lệ tăng trưởng

08:06 SA @ Thứ Tư - 27 Tháng Bảy, 2005

Tăng trưởng một cách nhanh chóng và ổn định là ước muốn của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ. Tuy nhiên, tăng trưởng quá “nóng” lại không được mong đợi bởi những ảnh hưởng không tốt mà nó gây ra.

Tăng trưởng nhanh đồng nghĩa với việc phải thuê thêm nhân công, mua thêm nguyên vật liệu, mở rộng nhà xưởng, lượng tiền mặt huy động một lúc một lớn... đến mức mà hệ thống kế toán và quản lý không thể kiểm soát được nữa. Khi đó, điều gì sẽ xẩy đến với doanh nghiệp?
Tại một cuộc hội thảo về vấn đề này ở trường cao đẳng Babson, giám đốc của các doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng hơn 30%/năm đã đưa ra một số hậu quả mà tốc độ tăng trưởng quá nhanh mang lại:

Click:

LinkedInPinterestCập nhật lúc: