Nắm bắt thông tin- điều cốt tử với doanh nghiệp

11:04 SA @ Thứ Bảy - 02 Tháng Bảy, 2005

Để kinh doanh thành công trong những năm tới, bạn cần làm cho hoạt động kinh doanh của bạn thích ứng kịp thời với thị trường, với thực tế mới để đón bắt những xu hướng mới trong tương lai. Điều kiện then chốt đảm bảo cho thành công đó là nguồn thông tin mới có giá trị.

Bổ nhiệm người chuyên trách về vấn đề thu thập và xử lý thông tin. Cũng như những nhiệm vụ khác, việc thu thập và xử lý thông tin cần có người chuyên trách và phải chịu trách nhiệm. Hãy giao nhiệm vụ này cho người có năng lực và có đủ thời gian để thực hiện công việc. Nhân viên này có thể là người làm việc ở bộ phận marketing, hoạch định chính sách chiến lược của công ty hoặc phát triển kinh doanh. Nhân viên chuyên trách này có nhiệm vụ thu thập thông tin và chuyển những thông tin đó cho bộ phận chức năng để làm tư liệu tham khảo cho những quyết định chiến lược của công ty.

Click:

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: