Phát triển kỹ năng cá nhân, sự nghiệp, nghề nghiệp, cuộc sống @ ChúngTa.com

Thống kê
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người trực tuyến: .
.

Nội dung không tồn tại!

CMS<Bài viết> (View)

 • Xã hội có thể phát triển được không?

  Xã hội có thể phát triển được không?
  01/07/2015 08:40' PM
  Tôi tạm liệt kê 8 vấn đề viết dưới đây? Tâm tôi mong mỏi: môi người gạch bỏ được đi một đoạn trong đó ( bằng giá trị của mình, hoặc quan sát thấy hiện thực phổ biến hay hơn). Dù thế nào tất cả chúng ta đều tin tưởng: nhất định xã hội sẽ phát triển!
 • Bàn về “Cái vô lý” và “Cái thiếu hiểu biết” trong xã hội

  Bàn về “Cái vô lý” và “Cái thiếu hiểu biết” trong xã hội
  01/07/2015 05:13' PM
  Lâu nay, những ai quan tâm đến cải cách giáo dục, đều thấy rõ tầm quan trọng của việc xác định “Triết lý Giáo dục". Có lẽ cũng không thừa, nếu nói một chút về khái niệm Triết lý nói chung...
 • Sách dạy làm giàu khiến người đọc "tự kỷ ám thị"?

  Sách dạy làm giàu khiến người đọc "tự kỷ ám thị"?
  01/07/2015 11:06' AM
  Có bạn đọc cho rằng sách dạy làm giàu "đánh vào tham vọng của con người, lấy tự kỷ ám thị điều khiển tư tưởng". Tuổi Trẻ Online xin tiếp tục trích đăng những ý kiến xoay quanh bài viết Sự khốn cùng của “tư duy triệu phú” của tác giả Đặng Hoàng Giang.
 • Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân

  Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân
  01/07/2015 10:35' AM
  Ngày 25/5/1987 là ngày mở đầu chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân của tác giả N.V.L. Nghiên cứu bối cảnh ra đời của chuyên mục nổi tiếng này, để hiểu rõ hơn ý định của tác giả...
 • Đạo đức thầy cô: "Con sâu làm rầu nồi canh"

  Đạo đức thầy cô: "Con sâu làm rầu nồi canh"
  01/07/2015 10:20' AM
  “Chúng ta có nhiều thầy cô là tấm gương đạo đức. Nhiều thầy cô lên làng bản xa xôi đầy khó khăn sống, làm việc như một niềm kiêu hãnh. Những hiện tượng tiêu cực là con sâu bỏ rầu nồi canh, là những vết hoại tử trong cơ thế giáo dục?" - Nhà báo Nguyễn Quang Thiều
 • Phong cách sống của người đời

  Phong cách sống của người đời
  29/06/2015 09:21' PM
  Con người phải biết nói những điều cần nói, nói đúng lúc, đúng chỗ những điều thích hợp, nói theo lẽ phải, hợp với đạo lý, lương tri con người, hợp với xu thế thời đại. Con người phải biết hành động đúng, giúp cho sự bảo vệ chân lý, phải biết hành động có hiệu quả công việc được phân công, nghề nghiệp mình đang theo đuổi để giúp cho sự phát triển của xã hội...
 • Thỉnh Thánh

  Thỉnh Thánh
  29/06/2015 07:26' PM
  Thưa Thánh, Vì THÁNH luôn dạy là có Nhân có Quả ! Vậy theo nghĩa đó thì cội nguồn Ngài từ đâu ạ? Và Tương lai của Ngài như thế nào?
1414
 • Xã hội có thể phát triển được không?

  Xã hội có thể phát triển được không?
  01/07/2015 08:40' PM
  Tôi tạm liệt kê 8 vấn đề viết dưới đây? Tâm tôi mong mỏi: môi người gạch bỏ được đi một đoạn trong đó ( bằng giá trị của mình, hoặc quan sát thấy hiện thực phổ biến hay hơn). Dù thế nào tất cả chúng ta đều tin tưởng: nhất định xã hội sẽ phát triển!
 • Bàn về “Cái vô lý” và “Cái thiếu hiểu biết” trong xã hội

  Bàn về “Cái vô lý” và “Cái thiếu hiểu biết” trong xã hội
  01/07/2015 05:13' PM
  Lâu nay, những ai quan tâm đến cải cách giáo dục, đều thấy rõ tầm quan trọng của việc xác định “Triết lý Giáo dục". Có lẽ cũng không thừa, nếu nói một chút về khái niệm Triết lý nói chung...
 • Sách dạy làm giàu khiến người đọc "tự kỷ ám thị"?

  Sách dạy làm giàu khiến người đọc "tự kỷ ám thị"?
  01/07/2015 11:06' AM
  Có bạn đọc cho rằng sách dạy làm giàu "đánh vào tham vọng của con người, lấy tự kỷ ám thị điều khiển tư tưởng". Tuổi Trẻ Online xin tiếp tục trích đăng những ý kiến xoay quanh bài viết Sự khốn cùng của “tư duy triệu phú” của tác giả Đặng Hoàng Giang.
 • Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân

  Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân
  01/07/2015 10:35' AM
  Ngày 25/5/1987 là ngày mở đầu chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân của tác giả N.V.L. Nghiên cứu bối cảnh ra đời của chuyên mục nổi tiếng này, để hiểu rõ hơn ý định của tác giả...
 • Đạo đức thầy cô: "Con sâu làm rầu nồi canh"

  Đạo đức thầy cô: "Con sâu làm rầu nồi canh"
  01/07/2015 10:20' AM
  “Chúng ta có nhiều thầy cô là tấm gương đạo đức. Nhiều thầy cô lên làng bản xa xôi đầy khó khăn sống, làm việc như một niềm kiêu hãnh. Những hiện tượng tiêu cực là con sâu bỏ rầu nồi canh, là những vết hoại tử trong cơ thế giáo dục?" - Nhà báo Nguyễn Quang Thiều
 • Phong cách sống của người đời

  Phong cách sống của người đời
  29/06/2015 09:21' PM
  Con người phải biết nói những điều cần nói, nói đúng lúc, đúng chỗ những điều thích hợp, nói theo lẽ phải, hợp với đạo lý, lương tri con người, hợp với xu thế thời đại. Con người phải biết hành động đúng, giúp cho sự bảo vệ chân lý, phải biết hành động có hiệu quả công việc được phân công, nghề nghiệp mình đang theo đuổi để giúp cho sự phát triển của xã hội...
 • Thỉnh Thánh

  Thỉnh Thánh
  29/06/2015 07:26' PM
  Thưa Thánh, Vì THÁNH luôn dạy là có Nhân có Quả ! Vậy theo nghĩa đó thì cội nguồn Ngài từ đâu ạ? Và Tương lai của Ngài như thế nào?
1414
 • Xã hội có thể phát triển được không?

  Xã hội có thể phát triển được không?
  01/07/2015 08:40' PM
  Tôi tạm liệt kê 8 vấn đề viết dưới đây? Tâm tôi mong mỏi: môi người gạch bỏ được đi một đoạn trong đó ( bằng giá trị của mình, hoặc quan sát thấy hiện thực phổ biến hay hơn). Dù thế nào tất cả chúng ta đều tin tưởng: nhất định xã hội sẽ phát triển!
 • Bàn về “Cái vô lý” và “Cái thiếu hiểu biết” trong xã hội

  Bàn về “Cái vô lý” và “Cái thiếu hiểu biết” trong xã hội
  01/07/2015 05:13' PM
  Lâu nay, những ai quan tâm đến cải cách giáo dục, đều thấy rõ tầm quan trọng của việc xác định “Triết lý Giáo dục". Có lẽ cũng không thừa, nếu nói một chút về khái niệm Triết lý nói chung...
 • Sách dạy làm giàu khiến người đọc "tự kỷ ám thị"?

  Sách dạy làm giàu khiến người đọc "tự kỷ ám thị"?
  01/07/2015 11:06' AM
  Có bạn đọc cho rằng sách dạy làm giàu "đánh vào tham vọng của con người, lấy tự kỷ ám thị điều khiển tư tưởng". Tuổi Trẻ Online xin tiếp tục trích đăng những ý kiến xoay quanh bài viết Sự khốn cùng của “tư duy triệu phú” của tác giả Đặng Hoàng Giang.
 • Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân

  Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân
  01/07/2015 10:35' AM
  Ngày 25/5/1987 là ngày mở đầu chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân của tác giả N.V.L. Nghiên cứu bối cảnh ra đời của chuyên mục nổi tiếng này, để hiểu rõ hơn ý định của tác giả...
 • Đạo đức thầy cô: "Con sâu làm rầu nồi canh"

  Đạo đức thầy cô: "Con sâu làm rầu nồi canh"
  01/07/2015 10:20' AM
  “Chúng ta có nhiều thầy cô là tấm gương đạo đức. Nhiều thầy cô lên làng bản xa xôi đầy khó khăn sống, làm việc như một niềm kiêu hãnh. Những hiện tượng tiêu cực là con sâu bỏ rầu nồi canh, là những vết hoại tử trong cơ thế giáo dục?" - Nhà báo Nguyễn Quang Thiều
 • Phong cách sống của người đời

  Phong cách sống của người đời
  29/06/2015 09:21' PM
  Con người phải biết nói những điều cần nói, nói đúng lúc, đúng chỗ những điều thích hợp, nói theo lẽ phải, hợp với đạo lý, lương tri con người, hợp với xu thế thời đại. Con người phải biết hành động đúng, giúp cho sự bảo vệ chân lý, phải biết hành động có hiệu quả công việc được phân công, nghề nghiệp mình đang theo đuổi để giúp cho sự phát triển của xã hội...
 • Thỉnh Thánh

  Thỉnh Thánh
  29/06/2015 07:26' PM
  Thưa Thánh, Vì THÁNH luôn dạy là có Nhân có Quả ! Vậy theo nghĩa đó thì cội nguồn Ngài từ đâu ạ? Và Tương lai của Ngài như thế nào?
1414
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,