Như bóng với hình

Tương LaiTuổi trẻ Online
12:00' SA - Thứ hai, 27/11/2006

Khi mà mỗi ngày lật trang báo thấy không biết bao nhiêu chuyện quyền của dân bị xâm phạm, bị ức hiếp, bị chiếm đoạt, thậm chí vì bệnh thành tích mà người dân nghèo không được phép …nghèo (Tuổi Trẻ 14-10-2005) mới thấy hết ý nghĩa sâu xa của nội dung “Dân vận” theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là làm sao để cho sự nghiệp của đất nước phải là “công việc của dân”, chính quyền “do dân cử ra”, đoàn thể do “dân tổ chức nên”. Đó cũng chính là nội dung hoạt động của xã hội dân sự vốn gắn liền với nhà nước pháp quyền như bóng với hình. Xây dựng tốt xã hội dân sự chính là làm tốt nội dung “Dân vận” Bác Hồ đã chỉ ra.

Trong bối cảnh hiện tại, đọc lại và suy ngẫm về bài “Dân vận” của Bác Hồ, viết vào ngày này (15-10) cách đây 56 năm ký tên X.Y.Z đăng trên Sự Thật, càng thấu hiểu sức nghĩ của một dự báo, tầm cao trí tuệ của một chủ trương và tính cập nhật của một tư tưởng.

Bác chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng của toàn dân”.

Tất cả những điều căn dặn về công tác dân vận đều được xây đắp trên cái nền vững chắc: “nước ta là nước dân chủ”. Mà thực chất nội dung của nước dân chủ là: “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Đi liền với việc xây đắp vững chắc nền móng dân chủ của nhà nước pháp quyền, phải khởi động được lực lượng toàn dân. “Dân vận” theo đúng nghĩa, chính là khởi động và phát huy sức mạnh vô bờ của khối đại đoàn kết “không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân”.

Đó cũng là nội dung của tầm nhìn mới thể hiện trong cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc VN hiện nay: “Đoàn kết mọi người VN ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc, quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới...”.

Như bóng với hình
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,