Khai bút

GS. Cao Huy ThuầnSách "Thấy Phật"
01:52' CH - Thứ tư, 23/01/2013
Lễ chùa đầu năm, và cũng để chúc mừng năm mới, tôi xin đọc một đoạn nhỏ trong kinh Trường A Hàm:

" Này, các Tỳ kheo! Ta nhớ xưa kia đã không biết bao nhiêu lần, Ta thường qua lại, nói năng với hàng Sát lợi, Bà La Môn, cư sĩ, chư thiên... Nhờ định lực và tinh tiến mà nơi nào Ta hiện đến, họ có sắc đẹp thì sắc Ta đẹp hơn, họ có tiếng hay thì tiếng Ta hay hơn, họ từ bỏ Ta mà lui, Ta không từ bỏ họ, điều họ nói được Ta cũng nói được, điều họ không thể nói được Ta cũng nói được. Sau khi đã thuyết pháp, dạy điều ích lợi, vui mừng cho họ, Ta ẩn đi chỗ khác mà họ chẳng biết Ta là trời hay là người".

Thuở nhỏ, đi theo mẹ lễ chùa, tôi cứ nghĩ như mẹ tôi rằng Phật ở trên bàn thờ, lạy Phật là lạy Phật trên bàn thờ.

Lớn lên, thành "trí thức", tôi biết là Phật ở trong tâm tôi, lạy Phật là hướng về đức Phật trong tâm tôi mà lạy. Bây giờ, tóc bạc cả rồi, đọc đoạn kinh trên, "Ta ẩn đi chỗ khác mà họ không biết", tôi rung động cả người. Không phải Phật chỉ ở trên bàn thờ, không phải Phật chỉ ở trong tâm tôi, Phật còn ở chung quanh tôi, Phật ở cùng khắp, chỗ nào cũng có Phật, nơi gió thoảng, nơi tiếng con chim hót, nơi bước chân tôi đi, nơi cả trong lời tôi nói, nơi cả trong ý nghĩ của tôi. Phật "ẩn đi", nghĩa là Phật có đấy, Phật không mất đâu cả, không tịch diệt. Điều đó cổ tích biết rõ hơn ai cả, và cô Tấm biết một cách hồn nhiên.

Có gì khác biệt đâu giữa nguyên thủy, thiền hay đại thừa khi đọc đoạn kinh nguyên thủy trên! Vẫn đức Phật ấy mà thôi. Nhưng khi tôi biết thêm rằng có Phật luôn luôn ở chung quanh tôi, nghĩa là ở bên cạnh tôi, điều đó giúp tôi vững tâm lạ thường. Tôi thấy tôi bớt sợ. Không có gì để sợ nữa, kể cả vô thường.
Khai bút
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,