Hai hệ thống nhân sinh quan đối lập.

Phan BìnhVăn hóa giáo dục Con người và xã hội
09:16' SA - Thứ bảy, 01/11/2008

Mọi sự vật đều chứa đựng sự đối lập

* Thống nhất - đối lập để chuyển hóa phát triển

Sự vật vận động theo thống nhất - đối lập

Có sự thống nhất thì mới có tồn tại

Có sự đối lập mới chuyển hóa phát triển

* Trong mỗi con người có thống nhất - đối lập

Mỗi con người có 2 mặt : tốt và xấu

Tốt và xấu vừa tồn tại vừa đấu tranh

Nương dựa tồn tại và đấu tranh phát triển.

* Sự khác nhau, cái nào mạnh, cái nào yếu

Đấu tranh bản thân là chủ quan quyết định

Hoàn cảnh khách quan là hỗ trợ đặc lực

Tốt và xấu luôn đan ken và chuyển hóa

Hai hệ thống nhân sinh quan đối lập

* Hai hạt nhân đối lập nhau trên hai cực

Hai hạt nhân tiêu biểu : cái tốt - cái xấu

Cái tốt là "người" và cái xấu là "ngợm"

"Người" và "ngợm" ở hai cực đối lập nhau.

* Bình diện triết học: Hai hệ thống đối lập

Hệ thống triết học bên "người" là tích cực

Hệ thống triết học bên "ngợm" là tiêu cực

Hai hệ thống vừa tương dựa vừa đấu tranh

* Bình diện đạo đức : Hai hệ thống đối lập

Những đức tính tốt ở hệ thống bên "người"

Những đức tính xấu ở hệ thống bên "ngợm"

Tính tốt và tính xấu khi mạnh khi yếu.

Mối quan hệ giữa hai hệ thống

* Không thể đồng hóa cũng không thể triệt tiêu

Không thể áp đặt động hóa theo chủ quan

Diệt được cái nọ, cái kia cũng không còn

Vấn đề là hướng sự vận động cho đúng

* Trong sự sống cái tốt bao giờ cũng mạnh

Cái tốt là cái "người" và là cái "đẹp"

Khuynh hướng con người luôn nhằm theo cái "đẹp"

Cái đẹp có sức mạnh thiêng liêng phi thường

* Mỗi con người cần hướng theo cái tích cực

Sống làm người phải nghiêm túc, biết tu dưỡng

Phấn đấu theo cái đẹp, hỗ trợ cái đẹp

Có con người đẹp mới có xã hội đẹp

Xem thêm: Vật chất hấp dẫn nên lòng tham ngự trị

Hai hệ thống nhân sinh quan đối lập.
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,