Cảm thu

Nguyễn Tất Thịnh
01:21' CH - Thứ ba, 11/09/2018
Mùa Thu về
Chẳng gì đến
Mong thời gian
Đừng vội qua
.
.
Buông niềm xa
Trời mây tràn
Tìm nguyên vẹn
Trong hoài mê
.
Sương lạnh tê
Nắng lên nhẹ
Tim đập khẽ
Lá rung nghe
.
.
Chút ửng lên
Hoa thảo miên
Gió đưa xen
Tiếng nhạc thiền
.
.
Khắp quan san
Núi non ngàn
Thu rắc phấn
Đẹp mênh mang
.
Cảm thu