Albert Einstein - nhà khoa học, nhà triết học

Nguyễn Tấn HùngTạp chí triết học
09:33' CH - Thứ ba, 28/10/2014

Về quan điểm chính trị - xã hội. Lý tưởng của Einstein là một xã hội công bằng và bình đẳng, trong đó không có sự phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc. ông đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa apácthai (apartheìd). ông ủng hộ chế độ dân chủ, trong đó mọi cá nhân được tôn trọng và bảo vệ, nhưng đồng thời ông cũng chống lại tệ sùng bái cá

nhân. Ông nói: "Quan điểm chính trị của tôi là chế độ dân chủ. Hãy để mọi cá nhân được tôn trọng vả không có người nào được thẩn tượng hóa" . . . "Tôi chống lại chủ nghĩa dân tộc, dù nó có đội lất chủ nghĩa yêu nước". . . "Đặc quyền đặc lợi dựa trên địa vị và tài sản, đối với tôi, là bất công và có hại, cũng như sự sùng bái cá nhân một cách quá đáng"... "Bình đắng xã hội và sự bảo trợ về kinh tế cho cá nhân, theo tôi là những mục đích cộng đồng quan trọng nhất của nhà nước" (13).

Einstein ủng hộ hòa bình, chông chiến tranh. Theo ông, nếu một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra thì nhân loại sẽ trở lại thời kỳ đồ đá. ông nói: Tôi không biết người ta sẽ sử dụng loại vũ khí gì trong chiến tranh thế giới lần thứ ba. Nhưng trong chiến tranh thế giới lẩn thứ tư, chắc chắn người ta sẽ sử dụng cây gậy và hòn đá. Einstein có cách tiếp cận một cách duy vật về đạo đức. ông bác bỏ quan niệm về nguồn gốc thần thánh của đạo đức. Theo ông, "Hành vi đạo đức của một người phải dựa một cách có hiệu quả trên tình cảm, giáo dục, quan hệ và nhu cầu xã hội; không cần có một cơ sở tôn giáo nào. Con người sẽ thật là tồi tệ nếu anh ta phải kiểm chế vì sợ bị trừng phạt hoặc hy vọng ở sự ban thưởng sau khi chết"(14).

Trong một cuộc trao đổi ý kiến, Pitơ A.Búcki (Peter A.Bucky) đã hỏi Einstein: "ông có nghĩ rằng hầu hết mọi người cần tôn giáo để kiểm soát họ chăng?". Einstein đáp: Không, rõ ràng không. Tôi không tin một người phải kiềm chế trong hành vi hàng ngày của mình vì sợ trừng phạt sau khi chết hoặc anh ta phải làm như vậy để được ban thưởng sau khi chết.

Điều đó thật vô nghĩa. Sự chỉ dẫn đúng đần trong cuộc sống của con người là gánh nặng trách nhiệm mà anh ta đặt nó lên đạo đức và khối lượng của sự quan tâm mà anh ta dành cho người khác. Giáo dục có vai trò to lớn trong lĩnh vực này. Tôn giáo không được gây ra sự sợ hãi trong cuộc sống và sự Bợ hãi về cái chết, mà phải thay vào đó bằng sụ phấn đấu để đạt đến tri thức lý tính"(15).

Theo Einstein, những nguyên tắc đạo đức phải xuất phát từ mục đích phục vụ cho sự tồn tại và hạnh phúc của con người; nếu làm theo chúng thì "sẽ mở rộng tối đa phạm vi của sự an toàn, sự thỏa mãn và thu hẹp đến mức tối đa tình trạng đau khổ”(16) của con người.

(1) Dẫn theo: Peter A. Bucky with allen G Weaklan, Andrews and McMeel, The Private

(2) Albert Einstein: The Human Side. Selected and Edited by Helen Dukas and Banish Hollman Princeton University Press, 1979, P.32.

(3) Albert Einstein The word as i see. It philosophical Library, New York, 1949, pp.24 -28.

(4) Albert /einstein: Philosopher – Scientist. Edited by Paul Arthur Schilpp, The open Court Publishing Co., La Salle, Illinois, Third Edition, 1970, pp, 659 -660.

(5) Albert Einstein: Ideas and opinons. Based on Mein Weltbild, edited by Carl Seelig, New Yord, Bonzana Books, 1954, pp. 8 -11.

(6) Albert Einstein: The word as i See it. Ibid pp. 24 -28.

(7) Albert Einstein:, All the Questions You Ever wanted to ask American Atheists, vol. II. Quoted by Madalynn Murray O’ hair, 1982, p. 29.

(8) Xem: Nguyễn Tần Hùng. Quan niệm về sự bất tử của con người. Tạp chí Tâm lý học, số 10, 2002, tr.59 -63.

(9) Albert Einstein: Philosopher – Scientist. Ibid.,pp. 659 -669.

(10) Albert Einstein: Phi/osopher - Scientist. Ibid., pp. 659 - 669.

(11) Ronald W. Clark. Einstein : The Life and Times. World Pub. Co. , New York, 1971 , p. 622.

(12) Albert Einstein: Ideas and Opinions. Ibid., pp. 8-11.

(13) Albert Einstein: Ideas and Opinions. Ibid., pp. 8-11

(14) Albert Einstein. Religion and Science. New York Times Magazine, 9 November 1930.

(15) Peter A. Bucky wìth Allen G.Weakland, Andrews and McMeel. The Private Albert Einstein. Kansas Cây, 1992, pp. 85 - 87.

(16) Albert Einstein. Out of My Later Years. Philosophical Library. New York. 1950, pp. 15 - 20.

Albert Einstein (1879 – 1955)
Albert Einstein (1879 – 1955)
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,