• Chúng ta sợ suy tư

  Chúng ta sợ suy tư
  14/05/2003 03:51' CHNgô Văn Tao phỏng dịch - Martin Heidegger
  Hãy đừng tự dối mình! Chúng ta tất cả - kể cả những chuyên gia trí thức - thiếu suy tư và dễ dàng để đầu óc trống rỗng. "Để đầu óc trống rỗng" là trạng huống hiện hữu khắp nơi trong xã hội ngày nay...
 • Kinh doanh sách ở Việt Nam

  Kinh doanh sách ở Việt Nam
  05/05/2003 03:51' CH
  Một vài thu lượm về vấn đề Kinh doanh sách ở Việt Nam...
 • Những nguyên lý Hệ thống và Điều khiển học

  04/05/2003 03:51' CH
  Những nguyên lý/định luật đóng vai trò mô tả những ý tưởng cơ bản nhất trong một khoa học, thiết lập phương pháp luận để giải quyết vấn đề, hướng dẫn cho tư duy nói chung...
 • So sánh cách tiếp cận tư duy phân tích và tư duy theo hệ thống

  So sánh cách tiếp cận tư duy phân tích và tư duy theo hệ thống
  04/05/2003 03:51' CH
  Hai cách tiếp cận này bổ sung lẫn nhau hơn là phủ định nhau, làm mất sức mạnh của cách tiếp cận khác...
 • Khái niệm độ phức tạp, thông tin và entropy

  Khái niệm độ phức tạp, thông tin và entropy
  04/05/2003 03:51' CH
  Khái niệm và thuật ngữ thông tin được dùng trong giao tiếp giữa các hệ thống máy tự động, sinh vật, môi trường...
 • Đổi mới giáo dục hướng tới một xã hội tri thức trong thế kỷ 21

  Đổi mới giáo dục hướng tới một xã hội tri thức trong thế kỷ 21
  04/05/2003 03:51' CH
  (Tuổi Trẻ CN) Tại hội nghị giáo giới ASEAN lần 19 vừa được tổ chức ở Hà Nội từ ngày 5 đến 8.12, tham luận của GSTS Phan Đình Diệu với tựa đề "Đổi mới giáo dục hướng tới một xã hội tri thức trong thế kỷ 21" đã gây sự chú ý đặc biệt. Trích đăng.
 • Vài nét về Khoa học hệ thống và Các khái niệm cơ bản nhất

  28/04/2003 03:51' CHBùi Quang Minh
  Nguyên lý hệ thống được hiểu như một nguyên lý của thế giới quan. Nó cho phép chúng ta nhìn nhận mọi sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan theo một nhãn quan thống nhất. Dù các hệ thống vô cùng đa dạng và mang tính đơn nhất đi chăng nữa, chúng đều được cấu thành từ các phần tử, đều tồn tại trong môi trường, có mục tiêu, chức năng và cơ cấu... Mọi hoạt động của các hệ thống theo quy luật của các chỉnh thể hệ thống vật chất và đều liên quan đến các quá trình thông tin...
 • 12 nguyên tắc cơ bản của phương pháp hệ thống

  12 nguyên tắc cơ bản của phương pháp hệ thống
  28/04/2003 03:51' CH
  Đây là những đặc điểm cốt yếu của cách tư duy hệ thống giúp chúng ta nhìn các đối tượng một cách toàn thể, mang tính hệ thống và các mối liên hệ...
 • Triết học và Thế giới quan (World outlook) là gì?

  Triết học và Thế giới quan (World outlook) là gì?
  27/04/2003 03:51' CH
  Thế giới quan chính là biểu hiện của cách nhìn bao quát (bức tranh) đối với thế giới bao gồm cả thế giới bên ngòai, cả con người và cả mối quan hệ của người – thế giới (tức là mối quan hệ của người đối với thế giới). Nó quy định thái độ của con người đối với thế giới và là kim chỉ nan cho hành động của con người...
 • Cùng triết học vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

  Cùng triết học vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
  27/04/2003 03:51' CHBùi Quang Minh (minhbui@hanoisoftware.com)
  Để tiến vào tương lai, chắc chắn chúng ta không chỉ dựa vào khoa học hiện đại, vào kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, mà còn nhất thiết cần phải dựa vào tư duy khoa học và tư duy lý luận ở trình độ cao và hiện đại...
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.