Bàn về văn hiến Việt Nam

GS. Vũ Khiêu
01:51' CH - Thứ hai, 26/12/2005

Lời nhà xuất bản

Chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ XXI , thế kỷ của sự đổi mới, tiến bộ và phát triển, không chỉ ở lĩnh vực khoa học - công nghệ mà hơn bao giờ hết chính là sự đổi mới trong tư duy, trong cách đánh giá, nhìn nhận - thế giới một cách biện chứng và toàn diện.

Với Gs Vũ Khiêu - "'Văn hiến Việt Nam” là một sự nhìn lại, một cái nhìn chắt lọc, tinh tế hơn trên cơ sở của một công trình nghiên cứu đã xuất bản trước đây (do Nxb Khoa học xã hội ấn hành). Lần tái bản này tác giả mong muốn gửi đến độc giả một công trình nghiên cứu mang dấu ấn của gần cả một đời người đã sống và hoạt động trên lĩnh vực văn hóa và tư tưởng.

Bản in Văn hiến Việt Nam này đã có sự sắp xếp lại về nội dung, chương mục để giúp độc giả có thể có một cái nhìn tổng quát và toàn diện về tiến trình phát triển của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Khởi đầu từ cách mạng tháng 8/1945, văn hóa Việt Nam đã đi vào giai đoạn phát triển mới – một nền văn hóa độc lập và tự chủ.

Trong phần I: tác giả đã dành nhiều tâm huyết để khái quát về nền văn hiến của Việt Nam từ xưa đến nay với những vấn đề cốt lõi như chủ nghĩa nhân đạo, quan niệm về đạo đức, lối sống,, những ảnh hưởng của nho giáo đối với tư tưởng và đời sống của cộng đồng, và nhất là quan niệm về đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng và đổi mới của dân tộc.

Phần II: theo tiến trình phát triển của lịch sử, tác giả giới thiệu với chúng ta nhũng gương mật trí thức lớn, nhũng ngôi sao đã toả sáng trên bầu trời văn hiến Việt Nam. Từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm, Đặng Huy Trứ... đến Trường Chinh... và Hồ Chí Minh, đỉnh cao của văn hóa dân tộc và nhân loại.

Riêng Phần III, là những vấn đề về văn hóa và nghệ thuật được sắp xếp, sửa chữa và bổ sung mới về lý luận và thực tiễn, có thể xem đầy như một cái nhìn có tính đúc kết. Đó là những giá trị nghệ thuật, giá tri truyền .thống của một nền văn hóa được thể hiện qua những tinh hoa mang tính trường tồn về bản sắc của một dân tộc.

Độc giả có thể thấy với tác giả - "anh hùng và nghệ sĩ” có khi như hai khái niệm thuộc phạm trù đống nhất – Một sự gắn kết tuyệt vời để tạo ra những con người, những tài năng mà tên tuổi và sự nghiệp sẽ sống mãi trong niềm tự hào của dân tộc.

Phần cuối của công trình, như một điểm nhấn trên dòng chảy của thời gian, dù cho trong thực tế cuộc sống, một số tín điều cũ sẽ không còn phù hợp, những cách tiếp cận xưa sẽ không đủ khả năng cung cấp cho chúng ta chìa khóa vạn năng để mở những cánh cổng của tương lai. “Văn hiến Việt Nam" cửa Vũ Khiêu cũng không hề xưa cũ, bởi từ những kinh nghiệm quí báu của một đời hoạt động gắn bó trong lĩnh vực văn hóa.. Tác giả đã nêu ra và dự báo những thách thức của thời đại những vấn đề nội sinh và ngoại sinh của một nên văn hóa trước thế giới mở rộng bản lĩnh và tài năng của những con người Việt Nam hôm nay sẽ được chứng tỏ bằng sự tin tưởng và phấn đấu.

Trên nền của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những con người Việt Nam mới hôm nay sẽ tiếp bước cha ông xây dựng một nền văn hóa mới tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ những đóng góp quý báu đó của công trình Văn hiến Việt Nam, Nxb thành phố Hồ Chí Minh xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bàn về văn hiến Việt Nam
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,